Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000818

Adrese:

Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25650275 @ 64707469
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Valkas novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Iestādes vietne Smiltenes domes mājaslapa
Iestādes vietne Valsts kultūras un tūrisma uzņēmumi
Sociālie tīkli Sociālais tīkls facebook.lv
Bibliotēkas vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Meistere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034673

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0434

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

719

Akreditācijas datums:

19.07.2016

Akreditācijas termiņš:

19.07.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Valkas rajona Birzuļu ciema 1967. gada 15. aprīlī izsniegtajā PASĒ bibliotēkas dibināšanas gads ierakstīts 1945. O.Salnais un A.Maldupa izdotajā izdevumā “Pagastu apraksti” atrodamas pirmās rakstiskās ziņas par Mēru bibliotēku. Sākotnēji tā atrodas Birzuļu pamatskolā, tad tiek pārcelta 3 km no ciema centra uz ciema izpildu komitejai piederošo ēku, bet kopš 1994. gada bibliotēka atrodas Birzuļu tautas namā. Grāmatas izsnieguši bibliotekāri: Herberts Buža, Maiga Straumīte, Milda Raudule (Treisnere), Hilda Lāce (Kreile), Aina Pubule (Melbārde), Eleonora Dumārova

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības iestāde, kura sniedz bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus Bilskas pagasta Mēru ciema iedzīvotājiem: lasītavā bez maksas var lasīt grāmatas, preses izdevumus, tos izsniedz uz mājām, kā arī piedāvā maksas pakalpojumus – printēšanu, kopēšanu, skenēšanu. Apmeklētājiem ir pieejami datori, internets, WiFi, abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka. Te aplūkojamas izstādes, var spēlēt attīstošās galda spēles. Īpašu vērību bibliotēka pievērš jaunāko skolas vecuma bērnu apkalpošanai

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 13:00
Otrdiena 14:00 18:00
Trešdiena 09:00 13:00
Trešdiena 14:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes https://www.letonika.lv/ http://news.lv/
2. Dators un internets Dators ar interneta pieslēgumu; bezvadu internets WiFi
3. Grāmatas, preses izdevumi, CD izsniegšana Grāmatas, preses izdevumi, CD izsniegšana lasīšanai mājās un abonementā, lasīšanas termiņa pagarināšana
4. Starpbibliotēku abonements Grāmatas, kuras nav Birzuļu bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), klientam apmaksājot pasta izdevumus. Sīkāka informācija: telf.: 25650275 e-pasts: birzulubiblioteka@smiltene.lv
5 Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs Birzuļu bibliotēkas elektroniskais katalogs, kur pieejama informācija par Birzuļu bibliotēkas krājumu un informācija par citu reģiona bibliotēku krājumiem: https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
6. Uzziņas, konsultācijas Var saņemt konsultācijas par bibliotēku, tās pieejamību, izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanas iespējām. Šeit iespējams saņemt apmācību darbam ar datoru
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka un kopēšana :
1.1. A4 lapa - Melnbalta 0,08 EUR
1.2. A4 - Krāsaina 0,36 EUR
1.3. A4 lapa no abām pusēm 0,13 EUR
1.4. A3 lapa - Melnbalta 0,17 EUR
1.5. A3 lapa no abām pusēm - Melnbalta 0,22 EUR
2. Attēla un teksta skenēšana A4 lapa - 0,17 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Birzuļu tautas nams Smiltenes nov., Bilskas pag., Mēri, Birzuļu tautas nams, LV-4706 Pašvaldības īpašums 1962

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

93

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

638

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

430

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

208

Virtuālais apmeklējums:

68

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1777

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

274

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 528
Seriālizdevumi 1043
Pārējie dokumenti 206
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 94

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

294

Izslēgto dokumentu kopskaits:

415

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2263

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 45 175 1775
Seriālizdevumi 249 240 462
Audiovizuālie resursi 11
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 5 19 281

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3