Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012710

Adrese:

Podvāzes iela 1, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65207270 @ 65207274
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skaidrīte Orbidāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000089540

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.12.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0195

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4512900265

Akreditācijas datums:

04.02.2013

Akreditācijas termiņš:

03.02.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 19:00
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 19:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Ekskursijas Uzziņas un konsultācijas Bibliotēkā esošo grāmatu un citu materiālu izsniegšana Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana Pirmsskolas bērnu iepazīstināšana ar bibliotēku Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu Bibliotēkas grāmatu,materiālu izsniegšana un saņemšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

155

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

139

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4300

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

300

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4000

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4000

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3587

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4000
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1800
Bērnu grāmatas 1500

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

104

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

9656

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 9552 104 9656
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5258 80 5338
Bērnu grāmatas 3863 3863

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

20

Tematiskie pasākumi:

3