Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000374

Adrese:

Biržu iela 11, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65223291 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ļubova Kutkevičjus

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000045372

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1582

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

306B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. gads, saskaņā ar Jēkabpils zonālā Valsts arhīva izziņu.

Darbība:

Biržu bibliotēka ir informācijas centrs visiem novada iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt vispusīgai informācijai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Ceturtdien, Ošānos 08:30- 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana, kopēšana, izdruka, skenēšana.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65223291
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Biržu bibliotēkas krājumā, var pasūtiīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ošāni Pašvaldības īpašums
Papildu informācija par infrastruktūru:

Biržu bibliotēkas izsniegšanas punkts atrodas Salas novada Ošānos.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

65

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

115

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

76

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1924

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1429

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

495

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4260

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

261

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2191
Seriālizdevumi 2069
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 228

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 54
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

417

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3091

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4976

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 155 2460 4712
Seriālizdevumi 262 631 262
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 334 947

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1