Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000816

Adrese:

Pašvaldības māja, Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29405936 @
Bibliotēkā 29157594 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook.com
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Malda Pabērza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0435

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Ārējās apkalpošanas punkts "Loberģi" „Mūri”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

338A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1922.gadā Bilskā tika noorganizēta laukstrādnieku arodbiedrība "Rīts", pie kuras tika izveidota arī bibliotēka. Oficiālais bibliotēkas dibināšanas datums - 1923.gada 12.aprīlis, kad Bilskas pagasta valdes pilnvarotais valdes loceklis Pēteris Priedīte parakstīja Kultūras fonda bibliotēkas noteikumus un saņēma 504 grāmatas. To apliecina Latvijas Valsts vēstures arhīva 2004.gadā izdotā izziņa 5-JP-9802. 1924.gadā bibliotēka atradās Bilskas pagasta namā un grāmatas glabājās valdes kancelejas skapī. Par bibliotēku atbildīgs bija darbvedis Pēteris Brūviņš, kurš strādāja bez atalgojuma.

Darbība:

1. Attīstīt bibliotēku par nozīmīgu vietējo iedzīvotāju saskarsmes centru, nodrošinot dažādus izglītojošus un iedvesmojošus tematiskus pasākumus un piedāvājot saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. 2. Pilnveidot lietotāju apkalpošanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem saistošus un ērtus pakalpojumus. 3. Attīstīt bibliotēku par vietu informācijpratības un e-prasmju attīstībai un mūžizglītībai, atbalstot un nodrošinot iespēju pilnveidot vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 13:00
Otrdiena 08:00 13:00
Trešdiena 12:00 17:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Ārējās apkalpošanas punkts "Loberģu bibliotēka" darbojas otrdienās un trešdienās no 7:00 līdz 11:30, trešdienās no 10:00 līdz 12:00 apkalpošana ārpus bibliotēkas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Datoru izmantošana Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu sagatavošana
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Bilskas bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt no citām bibliotēkām
5. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
6. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka, kopēšana - Melnbalta A4 lapa - 0.08 EUR, A3 lapa - 0.17 EUR
2. Izdruka, kopēšana - Krāsaina A4 lapa - 0.36 EUR
3. Skenēšana A4 lapa - 0.17 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Mūri", Bilskas pagasts, Smiltenes novads Juridisko personu īpašums 1920

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

235

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

244

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

170

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3716

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3252

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

464

Virtuālais apmeklējums:

95

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8212

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1019

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2293
Seriālizdevumi 5914
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 347

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1042

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1069

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5792

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 162 124 3969
Seriālizdevumi 880 936 1777
Audiovizuālie resursi 5 37
Elektroniskie resursi 4 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 10 402

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 4

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4