Biķernieku pagasta Lipinišķu bibliotēka [no 01.03.2010. ārējās apkalpošanas punkts]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000254

Adrese:

Daugavpils novads

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz
Otrdiena 9:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 18:00
Piektdiena 9:00 18:00
Papildu informācija:

pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pārskata periods
2009
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Fizisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1966

Teritorijas platība (m2):

200

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lasītājvietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Lasītāju kopskaits:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Apmeklējumu kopskaits:

1504

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

851

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2604

Grāmatas:

1055

Seriālizdevumi:

270

Izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1123

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

Kopējais starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

61

Izslēgto dokumentu kopskaits:

44

Krājumu kopskaits pārskata perioda beigās:

5233

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 25 5056
Seriālizdevumi 36 44 177
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2 971

Informācijas tehnoloģijas

Datoru kopskaits:

5

Datori pa lietošanas veidiem:
Datora lietotāju veidi Datoru skaits
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Interneta pieslēguma veids:

Pastāvīgais
Bezvadu

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Dokumentu (fizisko vienību) skaits uz vienu lasītāju:

33,54

Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju:

9,64

Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju:

16,69

Krājuma apgrozība:

0,5

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumu kopskaits:

8

Citu organizēto pasākumu skaits:

8

Bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas piedalījušies citu organizētajos pasākumos:

1

Tematiskie pasākumi:

6

Izstādes:

6