Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000851

Adrese:

Kultūras nams, Kauguri, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64230027 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Iestādes vietne Beverīnas novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Miglava

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009148500

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0716

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

669 A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1914

Sākums:

Pēc Latvijas Valsts Vēstures Arhīva materiāliem Kauguru bibliotēka dibināta 1914. gadā pie Kauguru bibliotēku biedrības. Atrodas Kauguru pagasta namā. 1924. gadā bibliotēkas krājumā ir 1441 sējumu, reģistrēti 84 lasītāji. Pašlaik bibliotēka atrodas savā sākotnējā ēkā, kura pārbūvēta 1930.-1936. gadā. 2008. gada vasarā bibliotēkas telpas ir nedaudz paplašinātas un izremontētas.

Darbība:

Kauguru pagasta bibliotēka veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas: apkopo un sniedz informāciju, apkalpo bibliotēkas lietotājus, veicina izglītību, popularizē literatūru, nodrošina IT pakalpojumus. Bibliotēka lietotājiem piedāvā daudzpusīgu pakalpojumu klāstu: interneta pakalpojumus, datora izmantošanu, periodiskos izdevumus, grāmatas, pieeju elektroniskai datu bāzei, SBA pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:30 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 12:30 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka".
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā pasūtīšana izmantojot SBA
4. Izdevumu rezervēšana, atdošanas termiņu pagarināšana Grāmatu un citu materiālu atdošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64230027, e-pastu kauguru1bibl@inbox.lv
5. Elektroniskā kataloga izmantošana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx. Valmieras bibliotēku kopkatalogs ietver visu Valmieras apkārtnes bibliotēku fondus.
6. Literatūras izsniegšana uz mājām
7. Uzziņas un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8. Lietotāju reģistrācija Lai reģistrētos bibliotēkā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments ar personas kodu.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1890

Teritorijas kopējā platība (m2):

638

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

88

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

191

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

106

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4794

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1818

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2976

Virtuālais apmeklējums:

806

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5436

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2397

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1540
Seriālizdevumi 3886
Audiovizuālie resursi 9
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 91

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

775

Izslēgto dokumentu kopskaits:

460

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5000

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3978 232 4210
Seriālizdevumi 648 542 460 730
Audiovizuālie resursi 19 19
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 36 36
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 196 45 241

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

14

Tematiskie pasākumi:

4

Projektizstrāde:

1