Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012662

Adrese:

"Bērzupītes", Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754323 26678825 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ginta Medne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4520900892

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1542

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.01.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3708

Akreditācijas datums:

05.02.2019

Akreditācijas termiņš:

04.02.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Dibināta kā jaunas mācību iestādes bibliotēka un vienīgās speciālās mācību iestādes bibliotēka toreizējā Dobeles rajonā

Darbība:

1.Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā. 2.Informācijpratību veicināšana. 3.Lasītprasmju un lasītprieka veicināšana. 3.Konsultatīvs atbalsts skolotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 9:00 12:00-14:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 8:00 9:00 15:00-17:00
Ceturtdiena 10:00 12:00 13:00-17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas izsniedz mācību priekšmetu skolotājiem lietošanai mācību stundās.
2 Daiļliteratūras izsniegšana Daiļliteratūras grāmatu izsniedz lasīšanai lasītavā, internāta audzinātājiem lasīšanai vakara nodarbībās un individuālajiem lasītājiem.
3 Metodiskā palīdzība Bibliotēkā metodiskā palīdzība tiek sniegta skolotājiem gatavojoties pārbaudījumiem augstskolās, gatavojot materiālus mācību stundām.
4 Interaktīvās tāfeles izmantošana Interaktīvo tāfeli izmanto bibliotekārajās stundās, pēcpusdienas nodarbībās internāta audzēkņiem, tematisko pasākumu organizēšanā, kinopēcpusdienās.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

56

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

874

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

560

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

314

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

160

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

72

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 160

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

26

Izslēgto dokumentu kopskaits:

79

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

1449

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13 66 1449
Seriālizdevumi 13 13 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 13 38 801
Bērnu un jauniešu grāmatas 0 28 443

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1