Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012662

Adrese:

"Bērzupītes", Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754323 26678825 @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4520900892

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1542

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.01.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3708

Akreditācijas datums:

05.02.2019

Akreditācijas termiņš:

04.02.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Dibināta 1996.gadā kā jaunas mācību iestādes bibliotēka un vienīgās speciālās mācību iestādes bibliotēka toreizējā Dobeles rajonā.

Darbība:

1.Atbalsts mācību procesa organizēšanā. 2.Informācijpratības veicināšana. 3.Lasītprasmes un lasītprieka veicināšana. 3.Konsultatīvs atbalsts skolotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pārtraukums 13:30-16:00
Otrdiena 09:00 17:00 Pārtraukums 14:00-15:00
Trešdiena 09:00 15:00 Pārtraukums 10:00-13:30
Ceturtdiena 09:00 17:00 Pārtraukums 10:00-11:35 12:30-15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas izsniedz mācību priekšmetu skolotājiem un audzēkņiem lietošanai mācību stundās.
2. Daiļliteratūras izsniegšana Daiļliteratūru izsniedz lasīšanai bibliotēkas lasītavā. internāta audzinātājiem lasīšanai vakara nodarbībās un individuālajiem lasītājiem.
3. Metodiskā palīdzība Bibliotēkā metodiskā palīdzība tiek sniegta skolotājiem gatavojoties pārbaudījumiem augstskolās, gatavojot kursa un diplomdarbus, gatavojot materiālus darbam ar interaktīvo tāfeli.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

52

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

806

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

500

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

306

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

157

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

60

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 157
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 97
Bērnu un jauniešu grāmatas 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

14

Izslēgto dokumentu kopskaits:

13

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

1502

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1 0 1502
Seriālizdevumi 13 13 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 0 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 0 0 0