Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012662

Adrese:

Bērzupītes, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63754323 26678825 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ginta Medne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4520900892

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1542

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.01.2007

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3708

Akreditācijas datums:

05.02.2019

Akreditācijas termiņš:

04.02.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1996

Sākums:

Dibināta 1996.gadā kā jaunas mācību iestādes bibliotēka un vienīgās speciālās mācību iestāde bibliotēka toreizējā Dobeles rajonā.

Darbība:

1.Atbalsts mācību procesa organizēšanā. 2.Informācijpratības veicināšana. 3.Lasītprasmes un lasītprieka veicināšana. 3.Konsultatīvs atbalsts skolotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00 Pārtraukums 12:00-15:00
Otrdiena 11:00 17:00 Pārtraukums 13:00-14:00
Trešdiena 9:00 17:00 Pārtraukums 12:00-14:00
Ceturtdiena 9:00 16:00 Pārtraukums 12:00-14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu izsniegšana Mācību grāmatas izsniedz mācību priekšmetu skolotājiem un audzēkņiem lietošanai mācību stundās.
2. Daiļliteratūras izsniegšana Daiļliteratūru izsniedz lasīšanai bibliotēkas lasītavā. internāta audzinātājiem lasīšanai vakara nodarbībās un individuālajiem lasītājiem.
3. Metodiskā palīdzība Bibliotēkā metodiskā palīdzība tiek sniegta skolotājiem gatavojoties pārbaudījumiem augstskolās, gatavojot kursa un diplomdarbus, gatavojot materiālus darbam ar interaktīvo tāfeli.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

56

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

800

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

768

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2401

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1501
Seriālizdevumi 900
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1141
Bērnu grāmatas 360

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 91
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 91

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

139

Izslēgto dokumentu kopskaits:

86

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

1501

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 114 61 1501
Seriālizdevumi 25 25 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 94 61
Bērnu grāmatas 18