Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012509

Adrese:

Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26342097 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Lininska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0313900436

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1748

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.04.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 10:30
Otrdiena 10:30 11:30
Ceturtdiena 08:50 10:20
Piektdiena 08:50 10:50
Piektdiena 13:10 14:10
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

2839

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8042

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7771 7771
Seriālizdevumi 205 205
Audiovizuālie resursi 59 59
Nepublicētie dokumenti 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2673 2673
Bērnu grāmatas 210 210

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1