Bērzkalnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000155

Adrese:

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22177306 @ 64522686
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Šļakota

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0592

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

796A

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

02.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Bibliotēka dibināta 07.01.1951.g. Bibliotēka kopš 2009.g. 1.septembra ir Balvu centrālās bibliotēkas filiāle, atrodas Bērzkalnes pagasta pārvaldes ēkas, pirmajā stāvā.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais uzdevums – sniegt Bibliotēkas lietotājiem operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu pieejamību. Veidot bibliotēku par garīgo vērtību uzkrājēju, glabātāju un izplatītāju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Svētdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Datubāzes www.news.lv, www.letonika.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas pakalpojumi A4 lappuse EUR 0,09
Kopēšana A4 no abām pusēm EUR 0,14
Nozaudētas lietotāja kartes atjaunošana 1 gabals EUR 0,07
Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem 1 diena EUR 0,07
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

1197

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

136

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

144

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

94

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4101

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2077

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2024

Virtuālais apmeklējums:

1440

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7232

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2156

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3453
Seriālizdevumi 3541
Audiovizuālie resursi 20
Pārējie dokumenti 218
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1414

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 74
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

443

Izslēgto dokumentu kopskaits:

12

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5028

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3603 196 3799
Seriālizdevumi 980 247 12 1215
Audiovizuālie resursi 5 8
Elektroniskie resursi 9 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 192 36 228

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

39

Tematiskie pasākumi:

10

Projektizstrāde:

1