Bērziņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000395

Adrese:

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag., Krāslavas nov., LV-5697

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629717 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Brenča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1228

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.04.2018

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

564A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:15 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 08:00 17:15 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:00 17:15 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 17:15 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta un bezvadu interneta izmantošana
2 Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētai datu bāzei Letonika un Lursoft
3 Informācija un uzziņas Informācija par krājumu un uzziņu sagatavošana
4 Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1350

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar tautas namu. Ēka renovēta 2013.gadā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

128

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1990

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1773

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

217

Virtuālais apmeklējums:

4182

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2435

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

97

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 997
Seriālizdevumi 1438
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 105

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 106
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 59
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 47

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

531

Izslēgto dokumentu kopskaits:

545

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5090

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 197 435 4409
Seriālizdevumi 334 110 660
Audiovizuālie resursi 18
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 12 683

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2