Bērziņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000395

Adrese:

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pag., Dagdas nov., LV-5697

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629717 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Brenča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1228

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

564A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Trešdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta un bezvadu interneta izmantošana
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētai datu bāzei Letonika un Lursoft
Informācija un uzziņas Informācija par krājumu un uzziņu sagatavošana
Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

1350

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar tautas namu. Ēka renovēta 2013.gadā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

128

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

105

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

93

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3420

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3240

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

180

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2870

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

86

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1100
Seriālizdevumi 1770
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 18

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

371

Izslēgto dokumentu kopskaits:

406

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5332

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 260 140 4852
Seriālizdevumi 110 266 460
Audiovizuālie resursi 1 18
Kartogrāfiskie materiāli 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 21 12 702

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda