Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012640

Adrese:

Jelgavas iela 27, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov., LV-3711

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63758364 26139164 @ 63781337
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

M.Eihmanis

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0873

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID 3899

Akreditācijas datums:

17.02.2020

Akreditācijas termiņš:

09.03.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1963

Darbība:

Bibliotēka kālpo kā institūcija mācību procesa nodrošīnāšanai. Veido skolēnu informācijprasību un lasītprieku, sniedz metodisko atbalstu pedagogiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:15 13:00
Trešdiena 09:00 10:15
Ceturtdiena 15:00 16:00
Piektdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālio dokumentu izsniegšana.
2. Uzziņas Lietotāji var saņemt tematiskās un faktogrāfiskas uzziņas.
3. Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas mēklēšanai gan tradicionālājos, gan elektroniskājos informācijas avotus.
4. Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties organizētajos pasākumos.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

136

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

116

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

281

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

85

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

196

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1572

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1572

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1572
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1404
Bērnu un jauniešu grāmatas 168

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

323

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

17328

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 323 17328
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 320 3440

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: