Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012640

Adrese:

Jelgavas iela 27, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63758364 26139164 @ 63781337
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

M.Eihmanis

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0873

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID 3899

Akreditācijas datums:

17.02.2020

Akreditācijas termiņš:

09.03.2026

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1963

Darbība:

Bibliotēka kālpo kā institūcija mācību procesa nodrošīnāšanai. Veido skolēnu informācijprasību un lasītprieku, sniedz metodisko atbalstu pedagogiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:10 15:00
Otrdiena 09:30 13:00
Otrdiena 14:10 15:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 8:45 10:15
Ceturtdiena 15:00 16:00
Piektdiena 9:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālio dokumentu izsniegšana.
2. Uzziņas Lietotāji var saņemt tematiskās un faktogrāfiskas uzziņas.
3. Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas mēklēšanai gan tradicionālājos, gan elektroniskājos informācijas avotus.
4. Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties organizētajos pasākumos.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

2121

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

160

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

110

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

232

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

162

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1548

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

290

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1548
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1364
Bērnu grāmatas 184

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

144

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

17005

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 144 17005
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 144 3120

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google