Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012640

Adrese:

Jelgavas iela 27, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63758364 26139164 @ 63781337
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

M.Eihmanis

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0873

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2924

Akreditācijas datums:

29.05.2014

Akreditācijas termiņš:

28.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1963

Darbība:

Bibliotēka kālpo kā institūcija mācību procesa nodrošīnāšanai. Veido skolēnu informācijprasību un lasītprieku, sniedz metodisko atbalstu pedagogiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:25 10:25
Pirmdiena 13:15 15:15
Otrdiena 10:30 11:30
Trešdiena 10:30 11:30
Piektdiena 8:30 11:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālio dokumentu izsniegšana.
2. Uzziņas Lietotāji var saņemt tematīskas un faktogrāfiskas uzziņas.
3. Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas mēklēšanai gan tradicionālājos, gan elektroniskājos informācijas avotus.
4. Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties organizētajos pasākumos.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Teritorijas kopējā platība (m2):

2121

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

214

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

178

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4945

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

495

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4450

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

256

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

16378

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 16122 256 16378
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2399 234 2633

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

2

Tematiskie pasākumi:

6