Bauskas bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000174

Adrese:

Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63924652 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Freimane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046645

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1412

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

166A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

1952.gada 1. janvāris

Darbība:

Apkalpo pirmskolas un 1.-9.klašu skolēnus, skolotājus, bērnudārza audzinātājas, izsniedz grāmatas un žurnālus elektroniski lasīšanai uz mājām, lasītavā uz vietas. Darbojas interneta pieejas punkts, sniedzam kopēšanas, skenēšanas, printēšanas pakalpojumus. Lasītavas fondā izzinoša satura enciklopēdijas, vārdnīcas, jaunākie laikraksti un žurnāli. Organizē tematiskas pēcpusdienas, tikšanos ar rakstniekiem, dažādu profesiju cilvēkiem, novadniekiem. veiksmīga sadarbība ar Ziemeļu ministru padomi, Gētes institūtu, dažādu valstu vēstniecību IC, UNESCO LNK,LNB BLC, Bauskas novada pašvaldību, Bauskas CB, Mākslas skolu, NM muzeju, pils muzeju, fotostudiju "Bauska", Bauskas jaunsargu organizāciju, kultūras centru, bērnu un jauniešu centru, pirmskolas iestādēm un skolām. Realizē projektu Bērnu/Jauniešu žūrija. Regulāri notiek grāmatu apmaiņa SBA, semināri novada bibliotekārēm darbā ar bērniem. Dažādas aktivitātes skolēnu vasaras nometnēs, konkursi, radošās darbnīcas, zibakcijas, iespēja skatīties animācijas filmas.Saistošas Starptautiskas ceļojošas grāmatu, plakātu, foto, Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes. Bibliotēka darbojas kā sadarbības partnere Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 gadam projekta "Biznes bibliotēku potenciālā attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" Nr. LLI-155 ietvaros.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Abonērās datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi Teksts melnbalts A-4 1 lpp. 0,07
Kopēšanas pakalpojumi Teksts melnbalts A-3 1 lpp. 0,14
Kopēšanas pakalpojumi Attēls melnbalts A-4 1 lpp. 0,21
Kopēšanas pakalpojumi Attēls melnbalts A-3 1 lpp. 0,36
Kopēšanas pakalpojumi Teksts krāsains A-4 1 lpp. 0,21
Kopēšanas pakalpojumi Attēls krāsains A-4 1 lpp. 0,43
Datorizdruka Teksts melnbalts A-4 1 lpp. 0,14
Datorizdruka Teksts krāsains A-4 1 lpp. 0,28
Datorizdruka Teksts ar attēlu melnbalts A-4 1 lpp. 0,21
Datorizdruka Teksts ar attēlu krāsains A-4 1 lpp. 0,43
Datorizdruka Teksts melnbalts A-3 1 lpp. 0,28
Datorizdruka Attēla un teksta skenēšana A-4 1 lpp. 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

51

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1214

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1027

Pārējie:

187

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16468

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

991

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15477

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

33294

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

32126

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 17713
Seriālizdevumi 15447
Audiovizuālie resursi 3
Nepublicētie dokumenti 90
Elektroniskie resursi 41
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 12702

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 226
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 214

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

989

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1436

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

15395

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 14077 600 1043 13634
Seriālizdevumi 1663 389 393 1659
Audiovizuālie resursi 80 80
Kartogrāfiskie materiāli 4 4
Elektroniskie resursi 18 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4753 508 644 4617

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

114

Tematiskie pasākumi:

47