Bauskas bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000174

Adrese:

Uzvaras iela 3, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63924652 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Freimane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046645

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1412

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

166A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

1952.gada 1. janvāris

Darbība:

Apkalpo pirmskolas un 1.-9.klašu skolēnus, skolotājus, bērnudārza audzinātājas, izsniedz grāmatas un žurnālus elektroniski lasīšanai uz mājām, lasītavā uz vietas. Darbojas interneta pieejas punkts, sniedzam kopēšanas, skenēšanas, printēšanas pakalpojumus. Lasītavas fondā izzinoša satura enciklopēdijas, vārdnīcas, jaunākie laikraksti un žurnāli. Organizē tematiskas pēcpusdienas, tikšanos ar rakstniekiem, dažādu profesiju cilvēkiem, novadniekiem. veiksmīga sadarbība ar Ziemeļu ministru padomi, Gētes institūtu, dažādu valstu vēstniecību IC, UNESCO LNK,LNB BLC, Bauskas novada pašvaldību, Bauskas CB, Mākslas skolu, NM muzeju, pils muzeju, fotostudiju "Bauska", Bauskas jaunsargu organizāciju, kultūras centru, bērnu un jauniešu centru, pirmskolas iestādēm un skolām. Realizē projektu Bērnu/Jauniešu žūrija. Regulāri notiek grāmatu apmaiņa SBA, semināri novada bibliotekārēm darbā ar bērniem. Dažādas aktivitātes skolēnu vasaras nometnēs, konkursi, radošās darbnīcas, zibakcijas, iespēja skatīties animācijas filmas.Saistošas Starptautiskas ceļojošas grāmatu, plakātu, foto, Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes. Bibliotēka darbojas kā sadarbības partnere Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 gadam projekta "Biznes bibliotēku potenciālā attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" Nr. LLI-155 ietvaros.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
Abonērās datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi Teksts melnbalts A-4 1 lpp. 0,07
Kopēšanas pakalpojumi Teksts melnbalts A-3 1 lpp. 0,14
Kopēšanas pakalpojumi Attēls melnbalts A-4 1 lpp. 0,21
Kopēšanas pakalpojumi Attēls melnbalts A-3 1 lpp. 0,36
Kopēšanas pakalpojumi Teksts krāsains A-4 1 lpp. 0,21
Kopēšanas pakalpojumi Attēls krāsains A-4 1 lpp. 0,43
Datorizdruka Teksts melnbalts A-4 1 lpp. 0,14
Datorizdruka Teksts krāsains A-4 1 lpp. 0,28
Datorizdruka Teksts ar attēlu melnbalts A-4 1 lpp. 0,21
Datorizdruka Teksts ar attēlu krāsains A-4 1 lpp. 0,43
Datorizdruka Teksts melnbalts A-3 1 lpp. 0,28
Datorizdruka Attēla un teksta skenēšana A-4 1 lpp. 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bauskas Bērnu bibliotēka Uzvaras iela 3, Bauska Valsts īpašums 1969
Teritorijas kopējā platība (m2):

1500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

51

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1140

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1003

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16028

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1038

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14990

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

31533

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14990

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18195
Seriālizdevumi 13168
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 110
Elektroniskie resursi 59
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 12620

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 279
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 266

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1048

Izslēgto dokumentu kopskaits:

453

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

15272

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 699 57 13829
Seriālizdevumi 343 396 1336
Audiovizuālie resursi 93
Kartogrāfiskie materiāli 3
Pārējie dokumenti 6 9
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 502 173 6708

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft