Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012812

Adrese:

Bārtas pamatskola, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV-3482

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63430329 29441519 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vita Reijere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1312901030

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.09.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB3450

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 08:30
Otrdiena 08:00 08:30
Trešdiena 08:00 08:30
Otrdiena 13:00 14:00
Ceturtdiena 08:00 08:30
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1925

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

24

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

79

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Pārējie:

21

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

452

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

146

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

306

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

897

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

658

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 897
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 670

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

98

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3662

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3564 98 3662
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 921 98 1019

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6

Tematiskie pasākumi:

2