Bārtas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000456

Adrese:

Tautas nams, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV-3482

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63430382 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Jansone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0381

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

622A

Akreditācijas datums:

17.12.2015

Akreditācijas termiņš:

16.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1927

Darbība:

Nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam Bārtas pagasta iedzīvotājam un citiem interesentiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 15:30
Papildu informācija:

Vasaras periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019. bibliotēka piektdienās atvērta no 09:00 līdz 14:00

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1929

Teritorijas kopējā platība (m2):

1261

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

258

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

173

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5742

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3236

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2506

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7172

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1138

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2950
Seriālizdevumi 4222
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 752

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

585

Izslēgto dokumentu kopskaits:

63

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

9793

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7911 202 63 8050
Seriālizdevumi 1359 383 1742
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 505 47 552

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

23

Tematiskie pasākumi:

6