Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000558

Adrese:

Aiviekstes iela 2-2, Stalīdzāni, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64828201 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Barkavas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Pāvulsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055915

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1401

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

135 A

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gadsā pirmsākumā kā Saikavas 1. bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Veic pasaules kultūras mantojuma, iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu izsniegšana, pagarināšana un rezervācija bibliotēkas lietotājiem.
2. Datori un internets Brīva pieeja bezmaksas internetam. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Uzziņas Tematisku, faktoloģisku uzziņu sniegšana bibliotēkā, e-pastā un pa telefonu.
4. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve lursoft laikrakstu, letonika.lv datu bāzēm. Iespēja izmantot www.filmas.lv,. www.pasakas.lv.
5. Konsultācijas Lietotāju konsultācijas un apmācības darbam ar datoru, dažādiem pakalpojumiem interneta vietnēs.
6. Izstādes Aktuālas izstādes par notikumiem novadā, Latvijā, pasaulē. Literatūru popularizējošas izstādes, tematiskas izstādes bērniem un pieaugušajiem.
7. Pasākumi Literatūru popularizējoši un interešu izglītību veicinoši pasākumi bibliotēkā un arī ārpus tās.
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Stalīdzānu bibliotēkas krājumā, iegūšana, izmantojot SBA pakalpojumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana:
1.1. Melnbalta A4 formāta 1 puse 0.07 EUR
1.2. Melnbalta A4 formāta abas puses 0.14 EUR
1.3. Krāsaina A4 formāta 1 puse 0.28 EUR
1.4. Krāsaina A4 formāta abas puses 0.57 EUR
2. Drukāšana:
2.1. Melnbalta A4 formāta 1 lapa 0.07 EUR
2.2. Krāsaina A4 formāta 1 lapa 0.28 EUR
3. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

300

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

69

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18