Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000558

Adrese:

Aiviekstes iela 2-2, Stalīdzāni, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64828201 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Barkavas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Pāvulsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055915

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1401

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

135 A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gads, pirmsākumā kā Saikavas 1. bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Veic pasaules kultūras mantojuma, iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Krājums Grāmatu izsniegšana un rezervācija bibliotēkas lietotājiem.
Datori un internets Brīva pieeja bezmaksas internetam. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
Uzziņas Tematisku, faktoloģisku uzziņu sniegšana bibliotēkā un pa telefonu.
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve lursoft.lv, letonika.lv datu bāzēm. Iespēja izmantot www.filmas.lv,. www.pasakas.lv.
Konsultācijas Lietotāju konsultācijas un apmācības darbam ar datoru, dažādiem pakalpojumiem interneta vietnēs.
Izstādes Aktuālas izstādes par notikumiem novadā, Latvijā , pasaulē. Literatūru popularizējošas izstādes, tematiskas izstādes bērniem un pieaugušajiem.
Pasākumi Literatūru popularizējoši un interešu izglītību veicinoši pasākumi bibliotēkā un arī ārpus tās.
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Stalīdzānu bibliotēkas krājumā, iegūšana, izmantojot SBA pakalpojumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Melnbalta A4 formāta 1 puse Melnbalta A4 formāta abas puses 0.07 EUR 0.11 EUR
Kopēšana Krāsaina A4 formāta 1 puse Krāsaina A4 formāta abas puses 0.28 EUR 0.58 EUR
Drukāšana Melnbalta A4 formāta 1 lapa Krāsaina A4 formāta 1 lapa 0.14 EUR 0.28 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

300

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

69

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

161

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

141

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1681

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1440

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

241

Virtuālais apmeklējums:

88

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3527

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

204

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1502
Seriālizdevumi 2025
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 62

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 52
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

272

Izslēgto dokumentu kopskaits:

207

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4921

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 92 35 3670
Seriālizdevumi 179 172 1246
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 63

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

2

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2