Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000558

Adrese:

Aiviekstes iela 2 - 2, Stalīdzāni, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64828201 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Barkavas pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Pāvulsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055915

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1401

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

135 B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gadā pirmsākumā kā Saikavas 1. bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Veic pasaules kultūras mantojuma, iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu izsniegšana, pagarināšana un rezervācija bibliotēkas lietotājiem.
2. Datori un internets Brīva pieeja bezmaksas internetam. Konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Uzziņas Tematisku, faktoloģisku uzziņu sniegšana bibliotēkā, e-pastā un pa telefonu.
4. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve lursoft laikrakstu, letonika.lv datu bāzēm. Iespēja izmantot www.filmas.lv,. www.pasakas.lv.
5. Konsultācijas Lietotāju konsultācijas un apmācības darbam ar datoru, dažādiem pakalpojumiem interneta vietnēs.
6. Izstādes Aktuālas izstādes par notikumiem novadā, Latvijā, pasaulē. Literatūru popularizējošas izstādes, tematiskas izstādes bērniem un pieaugušajiem.
7. Pasākumi Literatūru popularizējoši un interešu izglītību veicinoši pasākumi bibliotēkā un arī ārpus tās.
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Stalīdzānu bibliotēkas krājumā, iegūšana, izmantojot SBA pakalpojumus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana:
1.1. Melnbalta A4 formāta 1 puse 0.07 EUR
1.2. Melnbalta A4 formāta abas puses 0.14 EUR
1.3. Krāsaina A4 formāta 1 puse 0.28 EUR
1.4. Krāsaina A4 formāta abas puses 0.57 EUR
2. Drukāšana:
2.1. Melnbalta A4 formāta 1 lapa 0.07 EUR
2.2. Krāsaina A4 formāta 1 lapa 0.28 EUR
3. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

300

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

69

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

111

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

890

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

762

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

128

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1860

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

193

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1405
Seriālizdevumi 455
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 193

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 95
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 91
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

294

Izslēgto dokumentu kopskaits:

929

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4075

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 111 312 3517
Seriālizdevumi 183 617 551
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 3
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 8 102

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1