Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000557

Adrese:

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860813 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli facebook
Citas iestādes vietne Barkavs pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Moroza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000005591

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1400

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.1996

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

134 B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Dibināta kā Borkovas izglītības bibliotēka

Darbība:

Barkavas bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informācijas un kultūras iestāde, kas veicina iedzīvotāju tālākizglītību, nodrošina esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu, nodrošina kultūras mantojuma saglabāšanu, nodrošina bezmaksas interneta pakalpojumus, e-pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

No 13:00- 14:00 pusdienas pārtraukums. Mēneša 2. trešdiena semināru diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu izvēle ir pieejama brīvpieejas krājumā. Grāmatu izsniegšana, rezervācija un pagarināšana bibliotēkas lietotājiem
2. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve news.lv, letonika.lv, LNB datu bāzēm
3. Pieejamie portāli bibliotēkā www.filmas.lv, pasakas.lv
4. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
5. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un Internetu.
6. Izstādes Aktuālas izstādes par notikumiem novadā, valstī un pasaulē, tematiskas izstādes, Jauno grāmatu izstādes, dažādas netradicionālas izstādes.
7. Tematiskie pasākumi Literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi bibliotēkā un ārpus tās.
8. Starpbibliotēku abonements SBA kārtā pieprasīt literatūru, kuras nav bibliotēkas krājumā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana:
1. A4 lapas abas puses (Melnbalta) Euro 0.14
2. A4 lapas 1 puse (Krāsaina) Euro 0.28
3. A4 lapas abas puses (Krāsaina) Euro 0.57
4. A3 lapas 1 puse (Melnbalta) Euro 0.11
5. A3 lapas abas puses (Melnbalta) Euro 0.23
6. A3 lapas 1 puse (Krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% - Euro 0.57
7. A3 lapas 1 puse (Krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25%- 100% - Euro 1.00
8. A3 lapas abas puses (Krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% - Euro 1.00
9. A3 lapas abas puses (Krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25%- 100% - Euro 2.00
10. A4 lapas 1 lpp. (Melnbalta) Euro 0.07
Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Madonas novada pašvaldības dome
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1858

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

210

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1547

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1220

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

327

Virtuālais apmeklējums:

509

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2793

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

258

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2145
Seriālizdevumi 648
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 258

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

561

Izslēgto dokumentu kopskaits:

543

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6378

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 214 128 6030
Seriālizdevumi 346 415 336
Audiovizuālie resursi 1 1
Pārējie dokumenti 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 50 14 404

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2