Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000557

Adrese:

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64860813 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Barkavas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Moroza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055915

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1400

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

134A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gads - dibināta kā Borkovas izglītības biedrības bibliotēka.

Darbība:

Barkavas bibliotēka ir pašvaldības izglītojoša, informācijas un kultūras iestāde, kas veicina iedzīvotāju tālākizglītību, nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, nodrošina ar iespieddarbiem, veic iespieddarbu komplektēšanu, uzkrāšanu un sistematizēšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 9:00 17:00
Papildu informācija:

No 13:00- 14:00 pusdienas pārtraukums. Mēneša 2. trešdiena semināru diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu izvēle ir pieejama brīvpieejas krājumā. Grāmatu izsniegšana un rezervācija bibliotēkas lietotājiem.
2. Abonētās datu bāzes. Bezmaksas piekļuve lursoft.lv, letonika.lv datu bāzēm.
3. Pieejamie portāli bibliotēkā. www.filmas.lv, pasakas.lv
4. Datori un Internets. Datoru ar Interneta pieslēgumu un bezvadu Interneta bezmaksas izmantošana.
5. Apmācības un konsultācijas. Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskajām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un Internetu.
6. Izstādes. Aktuālas izstādes par notikumiem novadā, valstī un pasaulē, tematiskas izstādes,Jauno grāmatu izstādes, dažādas netradicionālas izstādes.
7. Tematiskie pasākumi. Literatūras un lasīšanas popularizējoši pasākumi bibliotēkā un ārpus tās.
8. Starpbibliotēku aboniments SBA kārtā pieprasīt literatūru, kuras nav bibliotēkas krājumā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A4 formāta lapas abas puses (melnbalta) Euro 0.14
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A4 formāta lapas 1 puse ( krāsaina) Euro 0.28
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A4 formāta lapas abas puses ( krāsaina) A4 formāta lapas abas puses ( krāsaina)
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) Euro 0.11
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (melnbalta) Euro 0.23
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25% Euro 0.57
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses aizpildījums no 25%- 100% Euro 1.00
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses ( krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25% Euro 1.00
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A3 formāta lapas abas puses (krāsaina), lappuses aizpildījums no 25%- 100% Euro 2.00
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana A4 formāta lapas 1 lpp (melnbalta) Euro 0.07 Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Madonas novada pašvaldības dome.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Teritorijas kopējā platība (m2):

1858

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

292

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

88

Pārējie:

204

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2577

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1873

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

704

Virtuālais apmeklējums:

114

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4297

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

526

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2909
Seriālizdevumi 1388
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 36

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 32
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

525

Izslēgto dokumentu kopskaits:

580

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6853

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 176 73 5844
Seriālizdevumi 349 498 1009
Audiovizuālie resursi 7
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 18 343

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2