Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013404

Adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67360279 26439649 @ 67360229
Bibliotēkā 67387314 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Banku augstskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Banku augstskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Jurjāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV 90000437699

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1655

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.10.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

282A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1999

Sākums:

1999.gads

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:20 20:00
Otrdiena 08:20 20:00
Trešdiena 08:20 20:00
Ceturtdiena 08:20 20:00
Piektdiena 08:20 20:00
Sestdiena 08:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm - EBSCO, Emerald, LETA, Nozare.lv, BNS, BBS, NAIS, Dienas bizness
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Skeneris Patstāvīgai izmantošanai
Lasītavas grāmatas u.c. informācijas vienības Pieejamas lasītavā izmantošanai uz vietas
Grāmatas abonementā Tiek izsniegtas uz māju atbilstoši bibliotēkas izmantošanas noteikumiem
Bibliotekāra konsultācijas Par datu bāzu izmantošanu un citiem ar informācijas vākšanu saistītiem jautājumiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana No bibliotēkas materiāliem 0,07; 0,10 (abpusēja)
printēšana 0,07
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Banku augstskola Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga Valsts īpašums 1983
Teritorijas kopējā platība (m2):

10342

Papildu informācija par infrastruktūru:

Tai skaitā 3007m2 - zeme, 854,1m2 - apbūves laukums, 6481 m2 - telpu platība

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

534,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1393

Pārējie:

1393

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9890

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

9890

Virtuālais apmeklējums:

2767

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

38652

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 36940
Seriālizdevumi 1664
Elektroniskie resursi 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

313

Izslēgto dokumentu kopskaits:

330

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13837

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 145 34 13288
Seriālizdevumi 168 296 549

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 21
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

11

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 9
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda