Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013404

Adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67387314 26439649 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Jurjāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV 90000437699

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1655

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.10.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

282A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1999

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 08:20 20:00
Trešdiena 08:20 20:00
Ceturtdiena 08:20 20:00
Piektdiena 08:20 16:00
Sestdiena 08:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm - EBSCO, Web of Science, LETA, Nozare.lv, Dienas bizness, iFinanses
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 Skeneris Patstāvīgai izmantošanai
4 Lasītavas grāmatas u.c. informācijas vienības Pieejamas lasītavā izmantošanai uz vietas
5 Grāmatas abonementā Tiek izsniegtas uz māju atbilstoši bibliotēkas izmantošanas noteikumiem
6 Bibliotekāra konsultācijas Par datu bāzu izmantošanu un citiem ar informācijas vākšanu saistītiem jautājumiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana - no bibliotēkas materiāliem 0,07; 0,10 (abpusēja)
2 Printēšana 0,07
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Banku augstskola Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga Valsts īpašums 1983
Teritorijas kopējā platība (m2):

10342

Papildu informācija par infrastruktūru:

Tai skaitā 3007m2 - zeme, 854,1m2 - apbūves laukums, 6481 m2 - telpu platība

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

534,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1334

Pārējie:

1334

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8867

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

8867

Virtuālais apmeklējums:

2146

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

39578

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 37988
Seriālizdevumi 1545
Elektroniskie resursi 45

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

230

Izslēgto dokumentu kopskaits:

265

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

13821

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 132 0 13439
Seriālizdevumi 98 265 382

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 23
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 21
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

11

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 9
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2