Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012505

Adrese:

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64507006 26631843 @ 64507006
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Balvu pamatskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rudīte Bukša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115622

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1169

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.11.2010

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3434

Akreditācijas datums:

19.05.2017

Akreditācijas termiņš:

22.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Bibliotēka pastāv līdz ar Valsts ģimnāzijas dibināšanu šajās telpās 1930.gadā. Kopš 1965.gada sākumskola. Kopš 2001.gada pamatskola.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 15:30
Otrdiena 8:30 15:30
Trešdiena 8:30 15:30
Ceturtdiena 8:30 15:30
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

121,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

522

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

472

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10917

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

852

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10065

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15555

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3422

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15555
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8345

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

6

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

15561

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6 15561
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 398

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda