Balvu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000154

Adrese:

Saulstari, Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov., LV-4561

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64522112 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astrīda Jakovļeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0591

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

795A

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

02.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Ar LPSR Augstākās padomes prezidija dekrētu par ciema padomju teritoriju paplašināšanu 1954. gada jūlijā Silamalas ciema padome likvidēta un tās teritorija pievienota Balvu ciema padomei. Bibliotēka tika pārcelta no Silamalas uz Naudaskalnu.

Darbība:

Balvu pagasta bibliotēka apkalpo Balvu pagasta iedzīvotājus un tās apkārtnē dzīvojošos. Galvenais darbības virziens ir bibliotekārie pakalpojumi, lasīšanas veicināšana un informatīvais darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Trešdiena 08:00 18:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 12:30
Ceturtdiena 13:00 17:00 Darbs izsniegšanas punktos Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena!
Sestdiena 08:00 12:00 Katra mēneša 1. un 3. nedēļa

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets datoru un interneta pieslēgumuun bezvadu interneta izmantošana
Grāmatas un periodika dažāda veida literatūras un periodikas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem A4 lappuse EUR 0,09
Kopēšanas pakalpojumi no bibliotēkas krājumiem A4 lapa (no abām pusēm) EUR 0,14
Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem A4 lappuse EUR 0,11
Kopēšanas pakalpojumi no klienta materiāliem A4 lapa (no abām pusēm) EUR 0,17
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem A4 melnbalta teksta lappuse EUR 0,09
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem A4 melnbalta attēla lappuse EUR 0,17
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem A4 krāsaina teksta lappuse EUR 0,34
Izdrukas pakalpojumi no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem A4 krāsaina attēla lappuse EUR 0,68
izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem A4 melnbalta teksta lappuse EUR 0,11
izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem A4 melnbalta attēla lappuse EUR 0,21
izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem A4 krāsaina teksta lappuse EUR 0,41
izdrukas pakalpojumi no klientainformācijas resursiem A4 krāsaina attēla lappuse EUR 0,82
Skenēšana no bibliotēkas krājumiem teksts / attēls EUR 0,17
Skenēšana no klienta materiāliem Teksts / attēls EUR 0,21
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1956

Teritorijas kopējā platība (m2):

3235

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

37

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3

Pārējie:

34

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

777

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

746

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Virtuālais apmeklējums:

986

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1678

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

135

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 278
Seriālizdevumi 1400
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

236

Izslēgto dokumentu kopskaits:

220

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4311

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 33 3323
Seriālizdevumi 202 220 969
Audiovizuālie resursi 1 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 576

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda