Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013611

Adrese:

Partizānu iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64521095 29169345 @
Bibliotēkā 26181596 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Lipane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034398

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.10.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI8331-8341

Akreditācijas datums:

23.02.2015

Akreditācijas termiņš:

24.02.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 18:30
Otrdiena 14:00 18:30
Trešdiena 14:30 18:30
Ceturtdiena 15:30 18:30
Piektdiena 14:30 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana Materiālu kopēšana skolas macību procesa nodrošināšanai
2. Noklausīšanas aparatūras izmantošana Skolas pedagogu un audzēkņu vajadzībām
3. Videoaparatūras izmantošana Skolas pedagogu un audzēkņu vajadzībam
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
nav
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

32

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

253

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

226

Pārējie:

27

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

38785

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

25534

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13251

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1012

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

126

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 54
Audiovizuālie resursi 32
Nošizdevumi 926

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

35

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2183

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 349
Audiovizuālie resursi 86
Nošizdevumi 35 1748

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Datubāžu kopskaits:

0