Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013611

Adrese:

Partizānu iela 18, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64521095 29169345 @
Bibliotēkā 26181596 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Lipane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034398

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.10.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI8331-8341

Akreditācijas datums:

23.02.2015

Akreditācijas termiņš:

24.02.2021

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 18:30
Otrdiena 14:00 18:30
Trešdiena 14:30 18:30
Ceturtdiena 15:30 18:30
Piektdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Kopēšana Materiālu kopēšana skolas macību procesa nodrošināšanai
2. Noklausīšanas aparatūras izmantošana Skolas pedagogu un audzēkņu vajadzībām
3. Videoaparatūras izmantošana Skolas pedagogu un audzēkņu vajadzībam
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1996

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

32

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

252

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

228

Pārējie:

24

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

25540

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12004

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13536

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

978

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 58
Audiovizuālie resursi 27
Nošizdevumi 893

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

16

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2148

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 0 0 349
Audiovizuālie resursi 0 0 86
Nošizdevumi 16 0 1713

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2