Baltijas Starptautiskās akadēmijas Centralizētā bibliotēkas sistēma

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013423

Adrese:

Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67100541 @ 67112679
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Baltijas Starptautiskās akadēmija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Natalja Gratkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

00310180

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.10.1992

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0530

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8

Akreditācijas datums:

26.09.2005

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

BSA Rīgas centrāla zinātniskā bibliotēka bija dibināta 1993.gadā. Pēc veiksmīgas programmas „Digitālā vizualizācija” akreditācijas 2005.gadā Baltijas Starptautiskās akadēmijas bibliotēkai tika nodots lietošanai Latvijas Dizaineru Savienības grāmatu fonds, kurā ietilpa vairāk nekā 350 grāmatas. 2005.gadā, pateicoties Manfreda Kernera iniciatīvai, bibliotēka saņēma dāvinājumu: grāmatas vācu valodā (apmēram 1000 eksemplāri). Tas bija socioloģijas, politoloģijas un tiesību grāmatas. Šis grāmatu fonds kopā ar citiem vācu valodas grāmatu fondiem veido pamatu "Vācu informācijas centra” lasītavas zālē. 2011. gadā tika atvērts Eiropas Savienības Informatīvais centrs. Šīs lasītāju zāles-auditorijas grāmatu fonda pamatu galvenokārt sastāda grāmatas par Eiropas vēsturi, politiku, ekonomiku un tiesībām angļu un latviešu valodās. BSA 20 gadu pastāvēšanas jubilejā, 2012. gadā tika atvērta reto grāmatu (izdotas 19. un 20.g. sākumā) lasītava. 90 retas grāmatas, ieskaitot to atkārtotos izdevumus “История государства Российского” N.Karamzina, V. Solovjova, V Kļučevska, V. Šekspīra, F. Šillera darbi izdotie “Brokgauza un Jefrona” izdevniecībā.

Darbība:

BSA visām studiju programmām ir kopīga bibliotēka, bet tās fonda komplektēšanā tiek ievērotas programmu pētnieciskās un profesionālās intereses. Bibliotēka apkalpo visus lietotājus, nodrošina informācijas resursu pieejamību, kas nepieciešami studiju procesam un docētāju darbam, sadarbojas ar studiju virziena speciālistiem informācijas nodrošinājumā un pakalpojumu sniegšanas jautājumos, kā arī piedalās lietotāju apmācībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:30 19:00
Otrdiena 10:30 19:00
Trešdiena 10:30 19:00
Ceturtdiena 10:30 19:00
Piektdiena 10:30 19:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildus informācija:

Katra mēneša pēdēja trešdiena bibliotēka slēgta - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Internet Lietotājiem pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Visās lasītavās ir nodrošināts bezmaksas bezvadu tīkls.
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm.
3 Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis - palīdzēt lietotājiem orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar pakalpojumu piedāvājumu.
4 Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 67100541
5 Dokumentu izdrukāšana
6 Skenēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana Dokumentu kopēšana pieejama ar priekšapmaksas kartēm. Kartes iespējams iegādāties BSA kioskā, Lomonosova 4, 1.stāvā.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1195

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

150

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

109279

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 71220
Seriālizdevumi 37148
Audiovizuālie resursi 911

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 58
Darbiniekiem 10
Lasītājiem 48
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

BSA grāmatu katalogs

Datubāžu kopskaits:

12

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 9
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

12

Skeneru kopskaits:

5

Kopējamo iekārtu kopskaits:

9

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google