Baldones novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000677

Adrese:

Rīgas iela 97, Baldone, Baldones nov., LV-2125

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67932323 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Baldones novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook.com - Baldones novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Pipare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031847

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.11.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1616

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

703A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1837.gadā, kad Latvijā apmēram vienlaicīgi tika atvērtas tautas bibliotēkas latviešu zemniekiem, vairākās vietās Latvijā, tai skaitā Baldonē. 1.Pasaules kara laikā bibliotēka tikusi pilnībā izpostīta. No 1922.gadam līdz 1940.gadam, pēc vēstures avotiem, pastāvēja Baldones pagasta lauksaimniecības biedrības bibliotēka un lasītava. Šobrīd varam runāt par to Baldones bibliotēku, kāda tā ir pēc 2.Pasaules kara. Bibliotēka dibināta 1945.gadā, lai gan oficiālu datu nav saglabājušies. Kā bibliotēkas dibināšanas datums tiek uzskatīts pirmais ieraksts inventāra grāmatā.

Darbība:

No 2008.gada 1.novembra izveidots Baldones novads, mainīts arī bibliotēkas nosaukums: Baldones novada bibliotēka, esam vienīgā novada publiskā bibliotēka. Galvenie bibliotēkas darbības mērķi: 1) Pilsētas un lauku teritorijas iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana un informacionālais nodrošinājums, padarot pieejamus savus un globālos informācijas resursus iedzīvotājiem. 2) Rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī interneta iespējām informācijas meklēšanā. 3) Saglabāt vietējās nozīmes kultūras un vēsturiskos materiālus nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - sanitārā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, NEWS.lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
4.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāts 1 lapa 0.07
2. Informācijas izprintēšana no datora A 4 formāta 1 melnbalta lapa 0.07
3. Pasūtīšana SBA kārtā Saskaņā ar pasta izsniegtajām kvītīm
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

202

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1107

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

467

Pārējie:

640

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10994

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7209

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3785

Virtuālais apmeklējums:

2749

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

24210

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6568

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18836
Seriālizdevumi 5320
Audiovizuālie resursi 28
Kartogrāfiskie materiāli 10
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 8
Bērnu grāmatas 5719

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1847

Izslēgto dokumentu kopskaits:

327

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21372

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 915 327 17825
Seriālizdevumi 923 3453
Audiovizuālie resursi 2 53
Kartogrāfiskie materiāli 3 11
Nošizdevumi 11
Attēlizdevumi 1 7
Pārējie dokumenti 3 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 35
Bērnu grāmatas 309 72 4234

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda