Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Salas pagastā

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000713

Adrese:

Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67934110 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Babītes novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas reģiona elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Auziņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000029448

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1637

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

850A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. No 2017.gada 23.augusta- Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Salas pagastā Pamatojums – Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 23.augusta lēmums (Protokols Nr.12,31.&)

Darbība:

Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, nodrošina bibliotēkas lietotājus ar tajā esošās informācijas publisku brīvpieeju un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kseroskopijas sagatavošana (par 1 lpp.) A4 formāts melnbaltā
Kseroskopijas sagatavošana (par 1 lpp.) A4 formāts krāsainā
Informācijas printēšana no datora (par 1 lpp.) melnbaltā
Informācijas printēšana no datora (par 1 lpp.) krāsu
Faksa nosūtīšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

99,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

254

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

81

Pārējie:

173

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7587

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6368

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1219

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10453

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

956

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6588
Seriālizdevumi 3865
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 930

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

881

Izslēgto dokumentu kopskaits:

596

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8584

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 447 205 8140
Seriālizdevumi 434 391 434
Audiovizuālie resursi 9
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 171 22 1629

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda