Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Salas pagastā

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000713

Adrese:

Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67934110 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Babītes novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas reģiona elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Auziņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000029448

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1637

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

850A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. No 2017.gada 23.augusta- Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Salas pagastā Pamatojums – Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 23.augusta lēmums (Protokols Nr.12,31.&)

Darbība:

Bibliotēka veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, nodrošina bibliotēkas lietotājus ar tajā esošās informācijas publisku brīvpieeju un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kseroskopijas sagatavošana (par 1 lpp.) A4 formāts melnbaltā
Kseroskopijas sagatavošana (par 1 lpp.) A4 formāts krāsainā
Informācijas printēšana no datora (par 1 lpp.) melnbaltā
Informācijas printēšana no datora (par 1 lpp.) krāsu
Faksa nosūtīšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

99,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

231

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

157

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7777

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6265

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1512

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9338

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1139

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5982
Seriālizdevumi 3356
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1097

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

929

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1096

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8299

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7682 538 322 7898
Seriālizdevumi 774 391 774 391
Audiovizuālie resursi 9 9
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1296 227 43 1480

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

16

Tematiskie pasākumi:

7

Projektizstrāde:

1