Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013091

Adrese:

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67914834 @ 67914820
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Babītes vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Rozenberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4313901118

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2017

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.05.2009

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3080

Akreditācijas datums:

15.04.2015

Akreditācijas termiņš:

14.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1980

Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

36202

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

250

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

1016

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

929

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4655

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

455

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4200

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26431

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

14219

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 26283
Audiovizuālie resursi 148
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 13808
Bērnu grāmatas 2209

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3932

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2953

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

26431

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 25324 3572 2613 26283
Seriālizdevumi 340 340
Audiovizuālie resursi 128 20 148
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 16565 2778 5535 13808
Bērnu grāmatas 5399 154 3344 2209

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Pašu veidota

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

3