Aulejas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000394

Adrese:

Roberta Pudnika iela 10, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27770530 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zinaīda Pikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000020044

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1227

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

855A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

1954

Darbība:

Bibliotēkas lietotāju bibliotekārā un informatīvā apkalpošana.Datoru un interneta izmantošana. Materiālu kopēšana izdruka. Novadpētniecības materiālu popularizēšana. Pasākumu organizēšana. Darbs ar bibliotēkas apmeklētājiem un lasītājiem. Darbs ar bibliotēkas krājumu. Tematisko mapju veidošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena 08:30 15:30
Sestdiena 08:30 15:30
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 11:30-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu unbezvadu interneta izmantošana
Datu bāzes Piekļuve bezmaksas datu bāzei Letonika
Kopēšana un izdruka Kopēšanas un izdrukas pakalpojumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

621

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka pārcelta no skolas ēkas uz tautas namu

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1179

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

964

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

215

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1576

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

68

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1024
Seriālizdevumi 552

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

443

Izslēgto dokumentu kopskaits:

274

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4865

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 185 157 4091
Seriālizdevumi 258 116 761
Audiovizuālie resursi 1 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 14 425

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda