Auces novada Vītiņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011192

Adrese:

Vītiņi, Vītiņi, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3708

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754762 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Citas iestādes vietne Auces novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liāna Staņislavska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161871

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1534

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Auces novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

582A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1949.gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotēkas pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem intresentiem, veicina novada sadarbības izaugsmi un piedalās mūzizglītības procesā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes NEWS.lv, LETONIKA.lv Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0.06
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa - EUR 0.08
3. Skenēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0.14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1600

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

105

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

77

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

781

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

602

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

179

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2450

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

420

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 718
Seriālizdevumi 1732
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 270

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

553

Izslēgto dokumentu kopskaits:

644

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

2869

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 111 204 2207
Seriālizdevumi 442 440 661
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 7 214

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1