Auces novada Ukru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000299

Adrese:

Stariņi, Ukri, Ukru pag., Auces nov., LV-3729

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63729236 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Auces novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Verne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161528

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

689A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1985. gadā.

Darbība:

Nodrošina Auces novada Ukru pagasta iedzīvotājiem visa veida informāciju no bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem un abonētajām datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 09:00 12:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - Metodiskā diena diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes NEWS.lv, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa EUR 0.06
2. Datorizdruka melnbalta A4 lapa EUR 0.08
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa EUR 0.28
4. Skenēšana EUR 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

227

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

44

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1243

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1200

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2565

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

30

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 861
Seriālizdevumi 1704
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

310

Izslēgto dokumentu kopskaits:

746

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3228

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 63 2459
Seriālizdevumi 247 746 769
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 10 414

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1