Auces novada Ukru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000299

Adrese:

Stariņi, Ukri, Ukru pag., Auces nov., LV-3729

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63729236 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Auces novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Verne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161528

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

689A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1985. gadā.

Darbība:

Nodrošina Auces novada Ukru pagasta iedzīvotājiem visa veida informāciju no bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem un abonētajām datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 09:00 12:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - Metodiskā diena diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes NEWS.lv, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa EUR 0.06
2. Datorizdruka melnbalta A4 lapa EUR 0.08
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa EUR 0.28
4. Skenēšana EUR 0.14
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

227

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

42

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5

Pārējie:

37

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1124

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1058

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2797

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

121

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 941
Seriālizdevumi 1856
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 24

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

301

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3664

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2329 27 2396
Seriālizdevumi 994 274 1268
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 400 4 404

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

24

Tematiskie pasākumi:

3