Auces novada Ukru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000299

Adrese:

Stariņi, Ukri, Ukru pag., Auces nov., LV-3729

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63729236 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Auces novads
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Verne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161528

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1532

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Auces novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

689A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1985

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1985. gadā.

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka. Nodrošina Auces novada Ukru pagasta iedzīvotājiem visa veida informāciju no bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem un abonētajām datubāzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 15:00
Sestdiena 09:00 12:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - Metodiskā diena diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes NEWS.lv, LETONIKA Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0.06
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa - EUR 0.08
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa - EUR 0.28
4. Skenēšana EUR 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

9000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

227

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

41

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

35

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1130

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1060

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2064

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

70

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 892
Seriālizdevumi 1172
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

303

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3034

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 55 2017
Seriālizdevumi 248 1017
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 210

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1