Auces novada Lielauces bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000292

Adrese:

Ezerkrasti 1, Lielauce, Lielauces pag., Auces nov., LV-3723

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754702 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Auces novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Naumane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046575

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1525

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

576A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1946. gadā.

Darbība:

Vietējās nozīmes bibliotēka.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv, Letonika.lv Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
4. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana melnbaltā A4 lapa EUR 0,06
2. Datorizdruka melnbaltā A4 lapa EUR 0,08
3. Skenēšana lapa EUR 0,14
4. Kopēšana krāsaina A4 lapa EUR 0,28
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1955

Teritorijas kopējā platība (m2):

802,6

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

113

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1979

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1210

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

769

Virtuālais apmeklējums:

25

Sociālo tīklu apmeklējums:

1203

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2070

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

277

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1410
Seriālizdevumi 660
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 137

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

290

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

469

Izslēgto dokumentu kopskaits:

609

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4512

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3976 77 306 3747
Seriālizdevumi 675 392 303 764
Audiovizuālie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 862 12 64 810

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

14

Tematiskie pasākumi:

4