Auces novada Ķeveles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000301

Adrese:

Bērnudārzs, Ķevele, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754814 29431290 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Citas iestādes vietne Auces novada domes
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vaļa Kupcova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000004576

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1533

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Auces novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

581A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1972

Sākums:

1972. gads

Darbība:

Vietējas nozīmes bibliotēka

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošanu
2. Abonētas datu bāzes News.lv, LETONIKA
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
4. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
5. Krājums Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā. Novadpētniecības materiāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 lapa - EUR 0.06
2. Datorizdruka A4 lapa - EUR 0.08
3. Skenēšana A4 lapa - EUR 0.14
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1120

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

49

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

33

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

824

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

623

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2614

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

32

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 215
Seriālizdevumi 2399
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

411

Izslēgto dokumentu kopskaits:

522

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4052

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 59 164 3310
Seriālizdevumi 351 358 741
Audiovizuālie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 11 387

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1