Auces novada Ķeveles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000301

Adrese:

Bērnudārzs, Ķevele, Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754814 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Auces novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vaļa Kupcova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000004576

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1533

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

581A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1972

Sākums:

1972. gads

Darbība:

Vietējas nozīmes statuss

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena bibliotēka slēgta - metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošanu
2. Abonētas datu bāzes News.lv, LETONIKA
3. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
4. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
5. Krājums Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā. Novadpētniecības materiāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 lapa EUR 0.06
2. Datorizdruka A4 lapa EUR 0.08
3. Skenēšana A4 lapa EUR 0.14
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

1120

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

80

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2479

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1804

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

675

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3593

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

431

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 512
Seriālizdevumi 3081
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 61

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 146
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 86
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 60

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

290

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

468

Izslēgto dokumentu kopskaits:

452

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3673

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3071 110 94 3087
Seriālizdevumi 586 358 358 586
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 476 15 491

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

47

Tematiskie pasākumi:

5