Auces novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000280

Adrese:

Jelgavas iela 1A, Auce, Auces nov., LV-3708

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63744883 28319766 @
Bibliotēkā 63744882
Bibliotēkā 63744863 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Auces novada nājaslapā
Bibliotēkas vietne Auces novada bibliotēkas emuārs
Bibliotēkas vietne Auces novada bibliotēkas Bērnu nodaļas emuārs
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles NCB mājaslapā
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jautrīte Fišere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161180

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1514

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

570A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1925. gadā. Bibliotēka ir Auces novada pašvaldībai pakļauta esoša iestāde. Kopš 2011. gada Auces bibliotēka ir vadošā un koordinējošā pārējām novada pagastu bibliotēkām.

Darbība:

Auces bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras saskarsmes centrs Auces pilsētā un novadā. Nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. Vasaras darba laiks no 10:00 līdz 18:00, slēgts sestdien, svētdien.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu, WI-FI
2. Datu bāzes Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
3. Elektroniskais kopkatalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
4. 3td E-GRĀMATU bibliotēka Lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
5. Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
6. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka A4 formāts EUR 0.08
2. Kopēšana A4 formāts EUR 0,06
3. Skenēšana 1 lapa EUR 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Teritorijas kopējā platība (m2):

1777

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

422,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

55

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

880

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

323

Pārējie:

557

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19944

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10003

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9941

Virtuālais apmeklējums:

5039

Sociālo tīklu apmeklējums:

2500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17028

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2604

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6027
Seriālizdevumi 11001
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2300

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1178

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3580

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

33285

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 25085 558 1175 24468
Seriālizdevumi 10593 620 2405 8808
Audiovizuālie resursi 1 1
Pārējie dokumenti 8 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2764 194 496 2462

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 24
Darbiniekiem 8
Lasītājiem 16
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

32

Tematiskie pasākumi:

12