Auces novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000280

Adrese:

Jelgavas iela 1A, Auce, Auces nov., LV-3708

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63744883 28319766 @
Bibliotēkā 63744882
Bibliotēkā 63744863 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Auces novads
Bibliotēkas vietne Auces novada bibliotēkas emuārs
Bibliotēkas vietne Auces novada bibliotēkas Bērnu nodaļas emuārs
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jautrīte Fišere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161180

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1514

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

570A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1925. gadā. Bibliotēka ir Auces novada pašvaldībai pakļautībā esoša iestāde. Kopš 2011. gada Auces bibliotēka ir vadošā un koordinējošā pārējām novada pagastu bibliotēkām.

Darbība:

Auces bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras saskarsmes centrs Auces pilsētā un novadā. Nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. Vasaras darba laiks no 10:00 līdz 18:00, sestdiena, svētdiena - slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu, WI-FI
2. Datu bāzes Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
3. Elektroniskais kopkatalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
4. 3td E-GRĀMATU bibliotēka Lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
5. Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
6. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Datorizdruka A4 formāts - EUR 0.08
2. Kopēšana A4 formāts - EUR 0,06
3. Skenēšana 1 lapa - EUR 0,14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1777

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

422,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

58

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

791

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

236

Pārējie:

555

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12515

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7136

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5379

Virtuālais apmeklējums:

7714

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13228

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1501

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8952
Seriālizdevumi 4266
Audiovizuālie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1464

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1077

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3505

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

31228

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 450 2885 22397
Seriālizdevumi 627 620 8810
Audiovizuālie resursi 13
Pārējie dokumenti 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 256 74 2983

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 26
Darbiniekiem 9
Lasītājiem 17
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1