Auces novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000280

Adrese:

Jelgavas iela 1A, Auce, Auces nov., LV-3708

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63744883 28319766 @
Bibliotēkā 63744882
Bibliotēkā 63744863 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Auces novada mājaslapā
Bibliotēkas vietne Auces novada bibliotēkas emuārs
Bibliotēkas vietne Auces novada bibliotēkas Bērnu nodaļas emuārs
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles NCB mājaslapā
Sociālie tīkli Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jautrīte Fišere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161180

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1514

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

570A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1925

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1925. gadā. Bibliotēka ir Auces novada pašvaldībai pakļauta esoša iestāde. Kopš 2011. gada Auces bibliotēka ir vadošā un koordinējošā pārējām novada pagastu bibliotēkām.

Darbība:

Auces bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras saskarsmes centrs Auces pilsētā un novadā. Nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena Metodiskā diena, bibliotēka lietotājiem slēgta. Vasaras darba laiks no 10:00 līdz 18:00, slēgts sestdien, svētdien.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu, WI-FI
2. Datu bāzes Letonika.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka news.lv
3. Elektroniskais kopkatalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
4. 3td E-GRĀMATU bibliotēka Lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
5. Attālināto lietotāju apkalpošana Autorizēto lietotāju apkalpošana: grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, termiņu pagarināšana internetā.
6. Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai.
7. Lasītavas pakalpojumi Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Jaunākās preses lasīšana uz vietas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes un konsultācijas to izmantošanā.
8. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka A4 formāts EUR 0.08
2. Kopēšana A4 formāts EUR 0,06
3. Skenēšana 1 lapa EUR 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Teritorijas kopējā platība (m2):

1777

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

422,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

58

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

843

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

250

Pārējie:

593

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

20725

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

12137

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8588

Virtuālais apmeklējums:

5566

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

17548

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1864

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7061
Seriālizdevumi 10487
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1750

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1464

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1202

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

33547

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 467 140 24795
Seriālizdevumi 985 1062 8731
Audiovizuālie resursi 12 13
Pārējie dokumenti 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 189 0 2651

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 26
Darbiniekiem 9
Lasītājiem 17
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3