Auces novada Bēnes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000283

Adrese:

Stacijas iela 8, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63758248 27867968 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Auces novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilga Straume

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009161373

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

571A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bēnes pagastā bibliotēku nodibināja 1922. gadā, kad Kultūras Fonds piešķīra Latvijas Jaunatnes Savienības Bēnes nodaļai grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka apkalpo Bēnes pagasta centra un lauku teritorijas iedzīvotājus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Jūnijs, jūlijs, augusts -slēgts
Otrdiena 09:00 17:00 Jūnijs, jūlijs, augusts - 09:00 -17:00
Trešdiena 09:00 17:00 Jūnijs, jūlijs, augusts - 09:00 -18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 Jūnijs, jūlijs, augusts- 09:00 -18:00
Piektdiena 09:00 17:00 Jūnijs, jūlijs, augusts - 09:00 -17:00
Sestdiena 10:00 14:00 Jūnijs, jūlijs, augusts - 09:00 -15:00
Svētdiena Slēgts
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena -Metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, news.lv
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
4. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus,kuri nav Bēnes bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšanapa tālruni63758248, e-pastubenesbiblioteka@inbox.lv
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespejām tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Attālināta pieeja datu bāzei Letonika.lv Iespēja šo datubāzi izmantot arī ārpus bibliotēkas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Datorizdruka-teksts melnbalta A4 viena lapa Eur 0,08
2. Datorizdruka ar attēlu melnbalta A4 lapa Eur 0,14
3. Datorizdruka kombinētā (teksts + attēls) melnbalta A4 lapa Eur 0,08
4. Kopēšana melnbalta A4 viena lapas puse Eur 0,06
5. Kopēšana melnbalta A4 abas lapas puse Eur 0,11 par lpp
6. Kopēšana melnbalta A4 viena lapas puse fotogrāfijas un attēli Eur 0,11
7. Skenēšana A4 lapa Eur 0,14
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1905

Teritorijas kopējā platība (m2):

904,1

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

147,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

448

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

205

Pārējie:

243

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8191

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3502

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4689

Sociālo tīklu apmeklējums:

203283

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9258

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1599

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6351
Seriālizdevumi 2907
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 476

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 155
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 155

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

779

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2234

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

11647

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 8181 185 8366
Seriālizdevumi 4915 594 2234 3275
Audiovizuālie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 624 51 675

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

48

Tematiskie pasākumi:

15

Projektizstrāde:

1