Aronas pagasta Viesienas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000556

Adrese:

Lautere, Lautere, Aronas pag., Madonas nov., LV-4846

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64828025 27817953 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Aronas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Biblioteku portāls
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ina Cimere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021143

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1327

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

380A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

1949.gadā nodibināja Lubejas pagasta bibliotēku un pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts šajā gadā.

Darbība:

Bibliotēkas esošā un potenciālā misija ir saglabāt esošās kultūras vērtības, ar domu tālāk attīstīt informatizācijas procesu. Bibliotēkas mērķis - radīt vidi, kur katrs apmeklētājs ir gaidīts, nodrošināt iespēju bez maksas izmantot bibliotekāros pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju lietošanu dzīves vietās, radīt pārliecību par to, ka bibliotēka ir galvenā garīgo un kultūras vērtību saglabātāja un tautā nesēja.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm -Letonika un Lursoft laikrakstu datu bāze.
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu.
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Bibliotēkas krājums Grāmatu un preses izsniegšana.
SBA Iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām.
Uzziņas Uzziņu sniegšana mutiski, elektroniski un pa telefonu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem: A4 formāts melnbalts 1 lpp. A4 formāts melnbalts Abas puses A4 formāts krāsains 1 lpp. A4 formāts krāsains Abas puses A3 formāts melnbalts 1 lpp. A3 formāts melnbalts Abas puses A3 formāts krāsains 1 lpp. Lappuses aizpildījums līdz 25% A3 formāts krāsains 1.lpp. Lappuses aizpildījums 25%-100% A3 formāts krāsains Abas puses Lappuses aizpildījums līdz 25% A3 formāts krāsains Abas puses Lappuses aizpildījums 25%-100% 0,07 0,14 0,28 0,57 0,11 0,23 0,57 1 1 2
Kopijas, izdrukas no klienta materiāliem (ar PVN 21%) A4 formāts melnbalts 1 lpp. A4 formāts melnbalts Abas puses A4 formāts krāsains 1 lpp. A4 formāts krāsains Abas puses A3 formāts melnbalts 1 lpp. A3 formāts melnbalts Abas puses A3 formāts krāsains 1 lpp. Lappuses aizpildījums līdz 25% A3 formāts krāsains 1.lpp. Lappuses aizpildījums 25%-100% A3 formāts krāsains Abas puses Lappuses aizpildījums līdz 25% A3 formāts krāsains Abas puses Lappuses aizpildījums 25%-100% 0,08 0,17 0,34 0,69 0,13 0,28 0,69 1,21 1,21 2,42
Pasūtīšana SBA (Starpbibliotēku abonents) Pasta izdevumi Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1973

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

108

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1370

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1190

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

180

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2160

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

114

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 927
Seriālizdevumi 1233
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 114

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 219
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 162
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 57

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

286

Izslēgto dokumentu kopskaits:

635

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4477

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 93 403 3557
Seriālizdevumi 193 232 916
Audiovizuālie resursi 2
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 41

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1