Aronas pagasta Viesienas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000556

Adrese:

Lautere, Lautere, Aronas pag., Madonas nov., LV-4846

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64828025 27817953 @
Bibliotēkā 26128485 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Aronas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ina Cimere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021143

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1327

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

380B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

1949.gadā nodibināja Lubejas pagasta bibliotēku un pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts šajā gadā.

Darbība:

Bibliotēkas esošā un potenciālā misija ir saglabāt esošās kultūras vērtības, ar domu tālāk attīstīt e-vides pieejamību. Bibliotēkas mērķis - radīt vidi, kur katrs apmeklētājs ir gaidīts, nodrošināt iespēju bez maksas izmantot bibliotekāros pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju lietošanu dzīves vietās, radīt pārliecību par to, ka bibliotēka ir galvenā garīgo un kultūras vērtību saglabātāja un tautā nesēja.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm -Letonika un Lursoft laikrakstu datu bāze.
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Bibliotēkas krājums Grāmatu un preses izsniegšana; rezervēšana, pagarināšana pa t. 27817953, e-pastā: ina.cimere@madona.lv vai attālināti BIS Alise katalogā
5. SBA Iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām.
6. Uzziņas Uzziņu sniegšana mutiski, elektroniski un pa telefonu.
7. Izstādes un pasākumi Saturīga brīvā laika pavadīšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem:
1.1. A4 - Melnbalts 1 lpp. - 0,07
1.2. A4 - Melnbalts Abas puses - 0,14
1.3. A4 - Krāsains 1 lpp. - 0,28
1.4. A4 - Krāsains Abas puses - 0,57
1.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. - 0,11
1.6. A3 - Melnbalts Abas puses - 0,23
1.7. A3 - Krāsains 1 lpp. - Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0,57
1.8. A3 - Krāsains 1 lpp. - Lappuses aizpildījums 25-100% - 1 EUR
1.9. A3 - Krāsains Abas puses - Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1 EUR
1.10. A3 - Krāsains Abas puses - Lappuses aizpildījums 25-100% - 2 EUR
.
2. Kopijas, izdrukas no klienta materiāliem (ar PVN 21%):
2.1. A4 - Melnbalts 1 lpp. - 0,08
2.2. A4 - Melnbalts Abas puses - 0,17
2.3. A4 - Krāsains 1 lpp. - 0,34
2.4. A4 - Krāsains Abas puses - 0,69
2.5. A3 - Melnbalts 1 lpp. - 0,13
2.6. A3 - Melnbalts Abas puses - 0,28
2.7. A3 - Krāsains 1 lpp. - Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0,69
2.8. A3 - Krāsains 1 lpp. - Lappuses aizpildījums 25-100% - 1,21
2.9. A3 - Krāsains Abas puses - Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1,21
2.10. A3 - Krāsains Abas puses - Lappuses aizpildījums 25-100% - 2,42
3. Pasūtīšana SBA (Starpbibliotēku abonents) Pasta izdevumi
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12