Aronas pagasta Kusas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000555

Adrese:

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829852 26167834 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada biblioteka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Aronas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Solveiga Sāre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021016

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1399

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

133B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945. gads. Darbu sāka 1. jūnijā. Pirmā bibliotekāre Alīna Branka.

Darbība:

Īstenojot pašvaldības funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, veikt pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu; nodrošināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu; nodrošināt vietējas nozīmes kultūras mantojuma saglabāšanu; veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū; sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informācijas komunikāciju tehnoloģiju apguvē un e-pakalpojumu izmantošanā; nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pārtraukums: 13.00 - 13.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pieejamās datubāzes Bezmaksas piekļuve pieejamajām datu bāzēm Letonika.lv un Lursoft.lv laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar abonētajām un citām no bibliotēkas datoriem piekļuvē esošajām datubāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26167834, e-pastu kusasbibliot@tvnet.lv., solveiga.sare@madona.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana internetā
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Kusas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Jaunieguvumu apskati Regulāri jaunienākušo grāmatu apskati pēc grāmatu saņemšanas un to apstrādes.
8. Bibliotēkā esošā iespieddarbu un citu izdevumu izsniegšana bibliotēkas apmeklētājiem Pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma izsniegt bibliotēkā esošos iespieddarbus un citus izdevumus lasīšanai.
9. E-pakalpojumi Nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem kvalitatīvus bibliotēkā pieejamos e-pakalpojumus.
10. Iespēja lasīt grāmatas attālināti, izmantojot e-grāmatu bibliotēku Saite uz e-grāmatu bibliotēku - https://www.3td.lv/. Par iespējām reģistrēties e-grāmatu lasīšanai, vispirms lūdzu sazināties ar bibliotēku.
11. Izstādes, pasākumi Nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem iespēju apskatīt izstādes par aktuālām tēmām un ievērojamiem kultūras darbiniekiem, kā arī iespēju piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos.
12. Grāmatu rezervēšana, pasūtīšana, pagarināšana Pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma iespēja rezervēt bibliotēkas krājumā esošos iespieddarbus, kā arī pasūtīt nepieciešamos iespieddarbus. Iespieddarbu lietošanas ilgumu ir iespējams pagarināt pēc bibliotēkas lietotāju pieprasījuma saņemšanas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem:
1.1. A4 lapas 1 puse (Melnbalta) 0.09
1.2. A4 lapas abas puses (Melnbaltas) 0.18
1.3. A4 lapas 1 puse (Krāsaina) 0.25
1.4. A4 lapas abas puses (Krāsainas) 0.50
1.5. A3 lapas 1 puse (Melnbaltas) 0.18
1.6. A3 lapas abas puses (Melnbaltas) 0.36
1.7. A3 lapas 1 puse (Krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.50
1.8. A3 lapas 1 puse (Krāsaina) Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.00
1.9 A3 lapa abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% - 1.00
1.10 A3 lapa abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums 25% - 100% - 2.00
2 Kopija, izdruka no klienta materiāliem (ar PVN 21%)
2.1 A4 formāts melnbalts 0.11
2..2 A4 formāts melnbalts (abas puses) 0.22
2.3 A4 formāts krāsains 0.30
2.4 A4 formāts krāsains (abas puses) 0.60
2.5 A3 formāts melnbalts 0.22
2.6 A3 formāts melnbalts (abas puses) 0.42
2.7 A3 formāts krāsains Lapas aizpildījums līdz 25% 0.60
2.8 A3 formāts krāsains. Lappuses aizpildījums 25% - 100% 1.21
2.9 A3 formāts krāsains. Lappuses aizpildījums līdz 25% Abas puses 1.21
2.10 A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25% - 100% Abas puses 2.42
.3 Attēla un teksta skenēšana no bibliotēkas krājuma
3.1 1 lapa 0.09
3.2 1 lapa. Abas puses 0.18
4 Attēla un teksta skenēšana no klienta materiāliem (ar 21% PVN)
4.1 1 lapa 0.11
4.2 1 lapa. Abas puses 0.22
5 Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonementa) kārtā Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz klients
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1613

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

220

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

150

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2166

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1816

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

350

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1971

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

285

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1180
Seriālizdevumi 791
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 439

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 56
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

420

Izslēgto dokumentu kopskaits:

769

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4781

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 143 154 4012
Seriālizdevumi 277 615 737
Audiovizuālie resursi 15
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 13
Elektroniskais krājums (summa) 3
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 46 54 750

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1