Aronas pagasta Kusas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000555

Adrese:

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov., LV-4847

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829852 26167834 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Aronas pagasta pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Solveiga Sāre

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000021016

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1399

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

133A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945. gads. Darbu sāka 1. jūnijā. Pirmā bibliotekāre Alīna Branka.

Darbība:

Bibliotēkas galvenās funkcijas ir kultūras un izglītības, informācijas un izklaides darbs. Darba procesi tiek virzīti tā, lai bibliotēka būtu vieta, kur ikviens apmeklētājs ir gaidīts un saņemtu savām interesēm un vēlmēm atbilstošus pakalpojumus. Bibliotēkas esošā un potencionālā misija ir saglabāt esošās kultūras vērtības, turpināt attīstīt informatizācijas procesus, pilnveidot sniegto pakalpojumu klāstu, neaizmirstot, ka bibliotēkas pamatvērtība ir grāmata un rakstītais vārds.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pārtraukums: 13.00 - 13.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Abonētā datubāze Bezmaksas piekļuve abonētaām datu bāzēm Letonika.lv un Lursoft.lv laikrakstu bibliotēka
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar abonētajām un citām no bibliotēkas datoriem piekļuvē esošajām datubāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26167834, e-pastu kusasbibliot@tvnet.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana internetā
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Kusas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7 Jaunieguvumu apskati Regulāri jaunienākušo grāmatu apskati pēc grāmatu saņemšanas un to apstrādes.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. 1.1 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0.07
1.2 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāta lapas abas puses (melnbaltas) 0.14
1.3 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0.28
1.4 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0.57
1.5 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāta lapas 1 puse (melnbaltas) 0.11
1.6 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāta lapas abas puses (melnbaltas) 0.23
1.7 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% 0.57
1.8 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25% - 100% 1.00
1.9 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% 1.00
1.10 Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25% - 100% 2.00
2. 2.1 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0.08
2.2 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A4 formāta lapas abas puses (melnbaltas) 0.17
2.3 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta)) 0.13
2.4 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A3 formāta lapas abas puses (melnbalta) 0.28
2.5 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0.34
2.6 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0.69
2.7 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% 0.69
2.8 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25% - 100% 1.21
2.9 Kopija, izdruka no klienta materiāliem A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums līdz 25% 1.21
2.10 KoKopija, izdruka no klienta materiāliem A3 formāta lapas abas puses (krāsaina) Lappuses aizpildījums no 25% - 100% 2.42
3. Pasūtīšana SBA (starpbibliotēku abonementa) kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Teritorijas kopējā platība (m2):

1613

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

265

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

111

Pārējie:

154

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4562

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2191

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2371

Virtuālais apmeklējums:

313

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3630

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

538

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1926
Seriālizdevumi 1704
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 605

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 116
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 73

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

498

Izslēgto dokumentu kopskaits:

371

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5572

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 157 123 4385
Seriālizdevumi 339 248 1171
Audiovizuālie resursi 2 13
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 23 641

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1