Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000125

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64322271 @ 64322272
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Apes novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mudīte Kaktiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0536

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

543A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1903

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Starpbibliotēku abonements Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājumos bērniem un pieaugušajiem pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās vai bibliotēkā/lasītavā uz vietas Pakalpojums "3td e-Grāmatu bibliotēka", kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaitē mobilajā ierīcē vai datorā Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā
2. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64322271, 64322272, e-pastu biblioteka@ape.lv
3. Informācija par pilsētu un pagastu Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli gan no preses, gan no grāmatām u.c. materiāliem par Apes pilsētu, pagastu un novadniekiem. Materiāli strukturēti pa darbības jomām, sakārtoti atsevišķās mapēs
4. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē
5. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā, bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
6. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
7. Elektroniskā dokumentu piegāde Uzziņas Pēc lietotāju pieprasījuma - atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegāde, izmantojot e-pastu biblioteka@ape.lv Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana pa tālruni 64322271, 64322272, e- pastu biblioteka@ape.lv vai apmeklējot bibliotēku Skolas ielā 4, Apē
8. Filmas Iespēja skatīties latviešu filmas portālā www.filmas.lv, www.diva.lv, izmantot latviešu filmas DVD formātā
9. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
10. Literatūras izstādes, literāras tikšanās, sarīkojumi Bibliotēkas nodaļās regulāri skatāmas literatūras izstādes.Piedāvājam iespēju apmeklēt literārus, izglītojošus un tematiskus pasākumus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem un informācijas resursiem melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) melnbaltā A3 formāta lapa viena puse (teksts) melnbaltā A3 formāta lapas abas puses (teksts) melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.09 EUR (bez PVN) 0.14 0.15 0.22 0.16 0.26 0.22 0.29 0.29 0.42 0.69
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts) melnbaltā A3 formāta lapas abas puses (teksts) melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.11 EUR (ar PVN) 0.17 0.18 0.27 0.19 0.31 0.27 0.35 0.35 0.51 0.83
3. Skenēšana no bibliotēkas krājumiem 1 lapa 0.22 EUR (bez PVN)
4. Skenēšana no citiem krājumiem 1 lapa 0.27 EUR (ar PVN)
5. Laminēšana A4 formāta lapa A5 formāta lapa A6 formāta lapa A7 formāta lapa 0.86 EUR (ar PVN) 0.67 0.54 0.48
6. Faksa saņemšana 1 lapa 0.13 EUR (ar PVN)
7. Faksa nosūtīšana - dokumenti no bibliotēku krājumiem Latvijas Republikas teritorijā Uz ārvalstīm 0.23 EUR (bez PVN) 0.87
8. Faksa nosūtīšana - dokumenti no citiem resursiem Latvijas Republikas teritorijā Uz ārvalstīm 0.28 EUR (ar PVN) 1.05
9. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Apes novada mājas lapa
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1903

Teritorijas kopējā platība (m2):

2764

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

277

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

533

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

158

Pārējie:

375

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7108

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4882

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2226

Virtuālais apmeklējums:

982

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13682

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3927

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6222
Seriālizdevumi 7456
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1857

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 36
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1155

Izslēgto dokumentu kopskaits:

603

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14584

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 472 112 10729
Seriālizdevumi 682 491 3818
Audiovizuālie resursi 1 37
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 146 1 1571

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1