Antūžu bibliotēka [reorganizēta 31.08.2017, tagad Variešu bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Antūžos]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000381

Adrese:

Antūži, Antūži, Variešu pag., Krustpils nov., LV-5236

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. uzziņas un konsultācija Konsultāciias par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 melnbalta no vienas puses 0.07 EUR
2. Kopēšana A4 melnbalta no abām pusēm 0.14 EUR
3. Kopēšana A4 krāsaina 0.28 EUR
4. Lāzerprintera izdruka A4ar melnbaltu tekstu 0.14 EUR
5. Lāzerprintera izdruka A4 ar krāsainu tekstu 0.28 EUR
6. Lāzerprintera izdruka A4 ar melnbaltu attēlu 0.21 EUR
7. Lāzerprintera izdruka A4 ar krāsainu attēlu 0.42 EUR
8. Skenēšana A4 melnbalta 0.21 EUR
9. Skenēšana A4 krāsaina 0.21 EUR
10. Laminēšana A4 0.42 EUR
Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2016.gadā:

213

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

93

Pārējie:

120

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2770

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1211

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1559

Virtuālais apmeklējums:

974

Sociālo tīklu apmeklējums:

3774

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3895

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

800

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1499
Seriālizdevumi 2396
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 252

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

639

Izslēgto dokumentu kopskaits:

639

Krājumu kopskaits 2016.gada beigās:

5508

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4047 164 136 4075
Seriālizdevumi 1423 475 503 1395
Pārējie dokumenti 38 38
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 648 16 9 655

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2016.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Tematiskie pasākumi:

7

Izstādes:

32