Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000128

Adrese:

Tautas nams, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64354221 26252091 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ina Balaņuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002900134

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0535

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

542A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Annas bezmaksas tautas bibliotēka dibināta 1896.gadā reizē ar Annas bezmaksas tautas bibliotēkas biedrību. Organizētājs Aleksandrs Vīksniņš, Annas skolas pārzinis. Sākumā bibliotēkā grāmatas atradušās pāris skapjos

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs. Nodrošina bibliotēkā esošo dokumentu un informācijas publisku, brīvu, neierobežotu pieejamību un tās izmantošanu ikvienam apmeklētājam. Tiek organizēti bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši, kā arī izglītojoši pasākumi. Apmeklētājiem par brīvu ir pieejamas 7 darba stacijas ar interneta pieslēgumu, iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas un apmācības IKT pielietojumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 64354221, 26252091 vai e-pastu: bibl.anna@aluksne.lv)
4. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē
5. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas literatūras, mākslas, radošo darbu, novadpētniecības materiālu izstādes un ir iespēja apmeklēt izglītojošus pasākumus, notiek tikšanās ar grāmatu autoriem u.c. Sekojiet informācijai
6. SBA Iespieddarbus, kuri nav Annas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopiju un izdruku izgatavošana Kopēšana, datorizdruka A4, A3 formāta lapām no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem. Kopēšana, datorizdruka A4, A3 formāta lapām no citiem resursiem 0,07 EUR - 1,57 EUR 0,07 EUR - 1,57 EUR (Piemēro PVN)
2. Skenēšana No bibliotēkas krājumiem No citiem resursiem 0,14 EUR 0,14 EUR (Piemēro PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Annas bibliotēka
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1859

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2318

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2098

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Virtuālais apmeklējums:

561

Sociālo tīklu apmeklējums:

302

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3944

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

411

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1782
Seriālizdevumi 2157
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 235

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 79
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

215

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

434

Izslēgto dokumentu kopskaits:

546

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6326

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4978 97 98 4977
Seriālizdevumi 1448 336 448 1336
Audiovizuālie resursi 12 1 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 900 6 1 905

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 40 40
Attēlizdevumi 107 107

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

24

Tematiskie pasākumi:

5

Projektizstrāde:

1