Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000128

Adrese:

Tautas nams, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29351138 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ina Balaņuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002900134

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.11.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0535

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

542A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

Annas bezmaksas tautas bibliotēka dibināta 1896.gadā reizē ar Annas bezmaksas tautas bibliotēkas biedrību. Organizētājs Aleksandrs Vīksniņš, Annas skolas pārzinis. Sākumā bibliotēkā grāmatas atradušās pāris skapjos

Darbība:

Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras sabiedriskās saskarsmes un novadpētniecības centrs. Nodrošina bibliotēkā esošo dokumentu un informācijas publisku, brīvu, neierobežotu pieejamību un tās izmantošanu ikvienam apmeklētājam. Tiek organizēti bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši, kā arī izglītojoši pasākumi. Apmeklētājiem par brīvu ir pieejamas 4 darba stacijas ar interneta pieslēgumu, iespējas saņemt bezmaksas konsultācijas un apmācības IKT pielietojumā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā. Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 26252091 vai e-pastu: bibl.anna@aluksne.lv)
4. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē
5. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas literatūras, mākslas, radošo darbu, novadpētniecības materiālu izstādes un ir iespēja apmeklēt izglītojošus pasākumus, notiek tikšanās ar grāmatu autoriem u.c. Sekojiet informācijai.
6. SBA Iespieddarbus, kuri nav Annas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, datorizdruka A4, A3 formāta lapām no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem 0,07 EUR - 1,57 EUR
2. Kopēšana, datorizdruka A4, A3 formāta lapām no citiem resursiem 0,07 EUR - 1,57 EUR (Piemēro PVN)
3. Skenēšana No bibliotēkas krājumiem - 0,14 EUR
4.. Skenēšana No citiem resursiem - 0,14 EUR (piemēro PVN )
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

400

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2296

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2126

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

170

Virtuālais apmeklējums:

725

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5328

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

243

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1881
Seriālizdevumi 3444
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 193

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 73
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 60
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

426

Izslēgto dokumentu kopskaits:

656

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5734

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 105 272 4583
Seriālizdevumi 321 384 1135
Audiovizuālie resursi 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 74 817

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 49 27 76
Attēlizdevumi 154 119 273