Andzeļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000392

Adrese:

Ausekļi, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28706711 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Saule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1225

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

803A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1946

Darbība:

Iedzīvotāju informacionālā apkalpošana, uzziņu sniegšana, informācijas tehnoloģiju pielietošana, bērnu un pusaudžu piesaiste bibliotēkai, grāmatu krājuma bagātināšana, fonda attīrīšana no novecojušas literatūras.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 13:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datu bāzes Piekļuve abonētai datu bāzei Letonika
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgunu un bezvadu interneta izmantošana
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par krājumu, tematisko uzziņu izpilde
4 Preses izdevumi Laikrakstu un žurnālu lietošana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar kultūras namu un pašvaldību.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2015

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1240

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

775

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5976

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

476

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3104
Seriālizdevumi 2872
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 775

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 205
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 120
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 85

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

494

Izslēgto dokumentu kopskaits:

704

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

5993

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 216 369 4943
Seriālizdevumi 277 335 1032
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 11 731

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1