Andzeļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000392

Adrese:

Ausekļi, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28706711 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Saule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1225

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

803A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1946

Darbība:

Iedzīvotāju informacionālā apkalpošana, uzziņu sniegšana, informācijas tehnoloģiju pielietošana, bērnu un pusaudžu piesaiste bibliotēkai, grāmatu krājuma bagātināšana, fonda attīrīšana no novecojušas literatūras.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 13:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12.00-13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datu bāzes Piekļuve abonētai datu bāzei Letonika
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgunu un bezvadu interneta izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par krājumu, tematisko uzziņu izpilde
Preses izdevumi Laikrakstu un žurnālu lietošana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar kultūras namu un pašvaldību.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

135

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3481

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1583

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1898

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8415

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

827

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4145
Seriālizdevumi 4270
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 827

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 100
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

559

Izslēgto dokumentu kopskaits:

436

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6203

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 171 124 5096
Seriālizdevumi 385 312 1090
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 3 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 28 726

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1