Andzeļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000392

Adrese:

Ausekļi, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28706711 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Saule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1225

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

803A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1946

Darbība:

Iedzīvotāju informacionālā apkalpošana, uzziņu sniegšana, informācijas tehnoloģiju pielietošana, bērnu un pusaudžu piesaiste bibliotēkai, grāmatu krājuma bagātināšana, fonda attīrīšana no novecojušas literatūras.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 13:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datu bāzes Piekļuve abonētai datu bāzei Letonika
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgunu un bezvadu interneta izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par krājumu, tematisko uzziņu izpilde
Preses izdevumi Laikrakstu un žurnālu lietošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar kultūras namu un pašvaldību.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

138

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Pārējie:

92

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3661

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1730

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1931

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7692

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

870

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4079
Seriālizdevumi 3613
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 342

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 118
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 58
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

846

Izslēgto dokumentu kopskaits:

485

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6080

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 472 61 5049
Seriālizdevumi 370 424 1017
Audiovizuālie resursi 3 11
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 60 4 729

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda