Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013293

Adrese:

Skola, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612

Darbojās 2017.gadā:

Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Manteja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1738

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

29.04.2014

Akreditācijas termiņš:

29.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:30 15:00
Otrdiena 11:30 15:00
Trešdiena 11:30 15:00
Ceturtdiena 11:30 15:00
Piektdiena 11:30 15:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1932

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

37

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

74

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

11

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1005

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

50

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

955

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1593

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1533

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1568
Audiovizuālie resursi 25
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 560

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

591

Izslēgto dokumentu kopskaits:

409

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5552

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5350 585 403 5532
Audiovizuālie resursi 20 6 6 20
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3005 141 3146

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

6

Tematiskie pasākumi:

5