Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012582

Adrese:

Bērzaines, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 26599056 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Amatas novada pašvaldība
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Miķelsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1091

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3362

Akreditācijas datums:

20.12.2016

Akreditācijas termiņš:

21.12.2022

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 12:25

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu izsniegšana skolēniem un skolotājiem
2. Metodiskās literatūras nodrošināšana pedagogiem
3. Daiļliteratūras izsniegšana bērniem
4. Uzziņas un konsultācijas sniegšana skolēniem un skolotājiem
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
"Bērzaines", Zaubes pagasts, Amatas novads Pašvaldības īpašums 1968.
Teritorijas kopējā platība (m2):

2603

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

22

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

56

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

129

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

45

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

84

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

590

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

433

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 543
Seriālizdevumi 47
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 493
Bērnu grāmatas 50

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

126

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5617

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 75 5566
Seriālizdevumi 49 49
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 60 4295
Bērnu grāmatas 13 1254

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0