Amatas novada Zaubes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000243

Adrese:

Bērzaines, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129918 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Amatas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Miķelsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030860

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0774

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

295A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1923.gadā kā Jaunpils izglītības biedrības bibliotēka. Pastāvējusi jau pirms 1914.gada, bet kara laikā izpostīta.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam pagasta un novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena Slēgta
Sestdiena Slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Nozaru literatūra un daiļliteratūra
2. Abonētie periodiskie izdevumi
3. Abonētās datu bāzes (LURSOFT laikrakstu bibliotēka, Letonika)
4. Bibliotēkas veidotās datu bāzes BIS ALISE - kopkatalogs, novadpētniecība
5. Novadpētniecības tematiskās mapes
6. Interneta pakalpojumi
7. Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums
8. Literatūras izstādes un pasākumi
9. Uzziņas, konsultācijas
10. Bibliotekārās un literārās stundas skolēniem
11. Novada mācības stundas skolēniem, iepazīšanās ar bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu un novadniekiem
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

113

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

71

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1677

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1276

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

401

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1818

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

152

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1078
Seriālizdevumi 740
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 228

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

382

Izslēgto dokumentu kopskaits:

967

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5507

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 305 5002
Seriālizdevumi 252 661 487
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 1 9
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 20 301 834

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1