Amatas novada Zaubes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000243

Adrese:

Bērzaines, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129918 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Miķelsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000030860

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0774

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

295A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

11.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1923.gadā kā Jaunpils izglītības biedrības bibliotēka. Pastāvējusi jau pirms 1914. gada, bet kara laikā izpostīta.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam pagasta un novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veic literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu, vākšanu un uzkrāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 08:00 18:00
Sestdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu iasniegšana un saņemšana
2. Uzziņu un konsultāciju sniegšana
3. Interneta izmantošana
4. SBA izmantošana
5. Piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmās
6. Jaunieguvumu un tematiskās izstādes
7. Elektroniskās datu bāzes (LURSOFT, LETONIKA u.c.)
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1892

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

126

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

86

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1756

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1008

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

748

Virtuālais apmeklējums:

88

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2550

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

190

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1292
Seriālizdevumi 1138
Pārējie dokumenti 120
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 203

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

426

Izslēgto dokumentu kopskaits:

246

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6189

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5249 134 109 5274
Seriālizdevumi 743 292 137 898
Audiovizuālie resursi 3 3
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 9 9
Attēlizdevumi 1 1
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1088 36 1 1123

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

35

Tematiskie pasākumi:

14