Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000233

Adrese:

Gaismas, Skujene, Skujenes pag., Amatas nov., LV-4143

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64107405 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Amatas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Palkavniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000957242

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.09.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0764

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

290A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Ežu bibliotēkas biedrības bibliotēka dibināta 1910. gada 30. oktobrī. 1925.gadā pēc Ežu bibliotēkas slēgšanas, bibliotēku pieņēma Skujenes izglītības biedrība.

Darbība:

Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Kopš 2011. gada 1. jūnija bibliotēkai pievienots Amatas novada Skujenes pagasta Sērmūkšu bibliotēkas krājums. Sērmūkšu ciemā izveidots ārējais apkalpošanas punkts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12.30-13.00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Piektdiena 08:00 14:00 Bez pusdienlaika
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus un citus dokumentus, kuri nav Skujenes pagasta bibliotēkā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
3 Datubāzes Letonika, Lursoft
4 Elektroniskais kopkatalogs Kopkataloga izmantošana
5 Uzziņas un konsultācijas Uzziņu sniegšana, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām
6 Apmācības Apmācības darbam ar datoru un internetu
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Amatas novads Skujenes pagasts Skujene "Gaismas" Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

146

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

119

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1260

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1146

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

114

Virtuālais apmeklējums:

80

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3656

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2218
Seriālizdevumi 1424
Nošizdevumi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 242

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

551

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2927

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6443

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 141 2561 5654
Seriālizdevumi 410 360 759
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 1 3
Nošizdevumi 4 17
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 271 758

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1