Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000233

Adrese:

Gaismas, Skujene, Skujenes pag., Amatas nov., LV-4143

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64107405 @ 64125160
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Amatas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Palkavniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000957242

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.09.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0764

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

290A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1910

Sākums:

Ežu bibliotēkas biedrības bibliotēka dibināta 1910. gada 30. oktobrī. 1925.gadā pēc Ežu bibliotēkas slēgšanas, bibliotēku pieņēma Skujenes izglītības biedrība.

Darbība:

Amatas novada Skujenes pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Kopš 2011. gada 1. jūnija bibliotēkai pievienots Amatas novada Skujenes pagasta Sērmūkšu bibliotēkas krājums. Sērmūkšu ciemā izveidots ārējais apkalpošanas punkts.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Trešdiena 08:00 16:00 Ārējais apkalpošanas punkts Sērmūkšos Bez pusdienlaika
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienlaiks no 12:30-13:00
Piektdiena 08:00 14:00 Bez pusdienlaika
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvada interneta izmantošana
Starpbibliotēku abonements iespieddarbus un citus dokumentus, kuri nav Skujenes pagasta bibliotēkā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
Datubāzes Letonika, Lursoft
Elektroniskais kopkatalogs Kopkataloga izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Uzziņu sniegšana, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām
Apmācības Apmācības darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana 0.07
Printēšana 0.07
Krāsaina printēšana 0.71
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2001

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ārējais apkalpošanas punkts Amats novads, Skujenes pagasts "Sērmūkšu pamatskola"

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

134

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

108

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1151

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1013

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

138

Virtuālais apmeklējums:

130

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3986

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

258

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2449
Seriālizdevumi 1522
Nošizdevumi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 315

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 62
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 48
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

556

Izslēgto dokumentu kopskaits:

413

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8819

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 161 175 8074
Seriālizdevumi 395 238 709
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 21
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 37 1 1002

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

4

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda