Amatas novada Nītaures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000227

Adrese:

Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64164290 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Amatas novada mājas lapa
biblioteka.lv
facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maira Prikule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035251

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0758

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

288A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1923.gadā dibināta Nītaures patērētāju biedrības bibliotēka

Darbība:

Nītaures pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka, kas veic iespiedarbu, elektronisko resursu u.c. dokumentu bibliogrāfisko apstrādi, saglabāšanu un nodrošina informācijas publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Trešdiena 09:00 17:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Ceturtdiena 09:00 19:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Piektdiena 09:00 17:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Sestdiena 09:00 14:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Papildu informācija:

Semināri trešdienās, pusdienlaiks 13:00-14:00 Ar pašvaldības lēmumu no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.augustam saīsināts darba laiks. Bibliotēka slēgta sestdienās . Atvērta otrdienās, trešdienās , ceturtdienās no 9.00 - 17.00, piektdienās no 9.00- 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lietotāju apkalpošana bibliotēkā Lietotāju reģistrācija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Literatūras un citu materiālu izsniegšana lasīšani ārpus bibliotēkas telpām.
2. Lasītavas pakalpojumi Tematisko mapju, novadpētniecības materiālu un periodikas izdevumu jaunākā numura izmantošana uz vietas bibliotēkā.
3. Attālināta lietotāju apkalpošana Iespēja pa telefonu 64164290 ; 26767947vai e pastā nitaureb@inbox.lv veikt literatūras lietošanas termiņa pagarināšanu, rezervēšanu, pasūtīšanu no citām bibliotēkām.
4. Literatūras piegādāšana uz mājām Ja veselības vai citu apstākļu dēļ lietotājs nevar atnākt uz bibliotēku, iespēju robežās piegāde mājās.
5. Datu bāzu izmantošana Uz vietas bibliotēkā www.letonika.lv ; lursoft.lv . Ārpus bibliotēkas telpām letonika.lv , izmanatojot bibliotēkā saņemto saiti lietotājvārda un paroles ievadei.
6. E grāmatu lasīšana Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties www3.td.lv iespēja bez maksas ārpus bibliotēkas lasīt e grāmatas vietā, kur pieejams internets.
7. Internets un citi datorpakalpojumi. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam arī ar savu portatīvo, planšetdatoru vai mobilo telefonu. Palīdzība e pasta lietošanā, bankas maksājumu veikšanā, informācijas meklēšanā internetā.
8. Lietotāju apmācības Palīdzība lietot pieejamās datu bāzes, ( arī novadpētniecības materiālu) , katalogu
9. Elektroniska dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma, atsevišķu rakstu kopiju izgatavošana un nosūtīšana elektroniski (e pastā Whats-App)
10. Uzziņas Pēc pieprasījuma veikt uzziņu darbu- informācijas meklēšanu.
11. Pasākumi un izstādes Krājuma popularizēšanai un aktuālu notikumu atspoguļošanai izstāžu izlikšana un pasākumu organizēšana.
12. Literatūras saņemšana ar starpbibliotēku abonementa palīdzību Bibliotēkā neesošas grāmatas sagādāšana izmantojot citu bibliotēku krājumus.
13. Spēļu krājuma izmantošana Atpūtai un erudīcijai spēļu krājums.
14. Informācija par bibliotēkas pasākumiem un jaunieguvumiem Bibliotēkas informācijas stendā, individuāla informācija e pastos, jaunieguvumu izstādē, jauno grāmatu dienā, pašvaldības informatīvajā avīzītē Amatas vēstis, ww. faceebok.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 SBA saņemto grāmatu atgriešana Pasta izdevumi
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

269

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

85

Pārējie:

184

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3022

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2416

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

606

Virtuālais apmeklējums:

80

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7679

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

765

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4182
Seriālizdevumi 3440
Audiovizuālie resursi 8
Nošizdevumi 11
Pārējie dokumenti 38
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 841

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 83
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 77
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

690

Izslēgto dokumentu kopskaits:

630

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8298

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 285 372 6966
Seriālizdevumi 405 258 1307
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 8
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 262 1230

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1