Amatas novada Līvu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000216

Adrese:

Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64100848 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Amatas novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lidija Rutkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000965201

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.09.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0745

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

283A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1908

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Otrdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Trešdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Ceturtdiena 09:00 18:00 Pārtraukums 12:30 - 13:00
Piektdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru un interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
Bibliotēkas krājuma izmantošana Grāmatas, laikraksti, žurnāli un citi dokumenti
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2003

Teritorijas kopējā platība (m2):

800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

296

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

89

Pārējie:

207

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1934

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1439

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

495

Virtuālais apmeklējums:

201

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2552

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

411

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1690
Seriālizdevumi 859
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 429

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 14
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

508

Izslēgto dokumentu kopskaits:

301

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7308

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 195 77 6528
Seriālizdevumi 313 224 733
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 17
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 23 77 955

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2