Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012553

Adrese:

Drabešu internātskola, Drabeši, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26370710 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1096

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

30.01.2018

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un interneta pieslēgums Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas lietošana
Grāmatas Jaunākā skolas vecuma, vidējā skolas vecuma, pieaugušo literatūra. Metodiskie materiāli, uzziņu literatūra.
Laikraksti "Druva", "Izglītība un kultūra", "Skolas vārds", "Ilustrētā zinātne"
Bukleti Dažādi bukleti par bērnu drošību, tiesībām, neformālās izglītības iespējām
Materiālu kopēšana Materiālu bezmaksas kopēšana pēc pieprasījuma ( skolēniem un skolas darbiniekiem)
Uzziņas, konsultācijas, bibliotekārās stundas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, bibliotekāro stundu organizēšana un vadīšana pēc pieprasījuma
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

319

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

56

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

263

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

558

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

294

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 554
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 247
Bērnu grāmatas 154

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

102

Izslēgto dokumentu kopskaits:

933

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9880

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 102 933 9792
Seriālizdevumi 35
Audiovizuālie resursi 12
Kartogrāfiskie materiāli 14
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 13
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 83 927 2715
Bērnu grāmatas 3867

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1