Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012553

Adrese:

Drabešu skola,Drabeši, Drabešu pag. Amatas nov.

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26370710 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrida Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1096

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

30.01.2018

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Mācību grāmatas Daiļliteratūra Uzziņu literatūra Bezmaksas internets Tematiski pasākumi, izstādes
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

578

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

146

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

432

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1094

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

513

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1086
Nošizdevumi 7
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 440
Bērnu grāmatas 238

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

91

Izslēgto dokumentu kopskaits:

345

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

9650

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 91 345 9562
Seriālizdevumi 35
Audiovizuālie resursi 12
Kartogrāfiskie materiāli 14
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 13
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 23 320 2418
Bērnu grāmatas 68 25 3910

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2