Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012553

Adrese:

Drabešu internātskola, Drabeši, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26370710 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrīda Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1096

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

30.01.2018

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:00
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00
Ceturtdiena 09:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:00 - 13:00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

319

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

56

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

263

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

558

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

294

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 554
Audiovizuālie resursi 2
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 247
Bērnu grāmatas 154

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

102

Izslēgto dokumentu kopskaits:

933

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9880

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 102 933 9792
Seriālizdevumi 35
Audiovizuālie resursi 12
Kartogrāfiskie materiāli 14
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 13
Pārējie dokumenti 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 83 927 2715
Bērnu grāmatas 3867

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1