Alūksnes rajona pašvaldības SIA "Alūksnes slimnīca" bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-013433

Adrese:

Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Iestādē 64321410 @ 64307143

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1849

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.02.2006

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

15

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

80

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

210

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

210

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

0

Informācijas tehnoloģijas

Datubāžu kopskaits:

0