Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012487

Adrese:

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Alūksnes novada vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marina Saveļjeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2048

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.04.2012

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Alūksnes novada domes lēmums Nr. 69 Par Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas un Alūksnes vidusskolas reorganizāciju. 2011.g. 24.februārī

Darbība:

Līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 12:30
Pirmdiena 13:00 16:30
Otrdiena 8:00 12:30
Otrdiena 13:00 16:30
Trešdiena 8:00 12:30
Trešdiena 13:00 16:30
Ceturtdiena 8:00 12:30
Ceturtdiena 13:00 16:30
Piektdiena 8:00 12:30
Piektdiena 13:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1969

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

97

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

0

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1