Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000126

Adrese:

"Kultūras nams-Alsviķi", Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26371358 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Meļķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480343

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0533

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.05.2015

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

540A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Alsviķu bibliotēka dibināta 1955. gada 16. septembrī, bet, izpētot vēstures materiālus, noskaidrojās, ka bibliotēka jau dibināta 1886. gada 27. aprīlī. Jau 1884. gadā skolotājs Jēkabs Greste sāka virzīt ideju par pagasta bibliotēku.

Darbība:

Alsviķu bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes struktūrvienība, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu. Bibliotēka ir kļuvusi par kultūras un sabiedriskās dzīves centru, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus. Tā ir socializēšanās un informācijas apmaiņas vieta ar pievienoto vērtību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00 Alsviķu bibliotēkas nodaļa Strautiņos
Otrdiena 09:30 18:00 Alsviķu bibliotēka
Trešdiena 08:30 17:00 Alsviķu bibliotēka
Ceturtdiena 08:30 18:00 Alsviķu bibliotēkas nodaļa Strautiņos
Piektdiena 08:30 16:00 Alsviķu bibliotēka

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbā ar datoru un internetu, informācijas resursu izmantošanu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Iepazīšanas ar bibliotēku Iepazīšanās ar bibliotēku un tās darbību un bibliotekāra darbu
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26371358, e-pastu bibl.alsviki@aluksne.lv, kā arī grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsviķu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Filmas Skatieties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
9. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu ( žurnālu, laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
10. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes
11. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse - 0.07 EUR
2. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 formāta abas puses teksts - 0.11 EUR
3. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 lapas viena puse -teksts un attēls - 0.14 EUR
4. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A4 lapas viena puse - attēls - 0.21 EUR
5. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A3 lapas viena puse - teksts - 0.14 EUR
6. Kopēšana no bibliotēku fonda Melnbaltā A3 lapas viena puse - teksts un attēls - 0.28 EUR
7. Kopēšana no bibliotēku fonda Krāsainā A4 lapas viena puse - teksts un attēls - 0.57 EUR
8. Kopēšana no bibliotēku fonda Krāsaina A4 lapas puse - attēls - 0.85 EUR
9. Skenēšana Viena vienība - 0.14 EUR
10. Nozaudētās lasītāja kartes atjaunošana Maksa par nozaudētas lasītāja kartes atjaunošanu - 0.28 EUR (piemēro PVN )
11. SBA - iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana SBA kārtā no citām bibliotēkām Pasta izdevumi
12. Kavējuma nauda par bibliotēkai laikā neatgrieztiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem 0.03 EUR par katru nokavēto dienu pēc brīdinājuma saņemšanas
13. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) - 0.07 EUR (piemēro PVN )
14. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) - 0.11 EUR (piemēro PVN )
15. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Melnbalts 5-50% pārklājums - 0.14 EUR (piemēro PVN )
16. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Melnbalts 50-100% pārklājums - 0.42 EUR (piemēro PVN )
17. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A4 Krāsains 5-50% pārklājums - 0.28 EUR (piemēro PVN )
18. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A4 Krāsains 50-100% pārklājums - 0.65 EUR (piemēro PVN )
19. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Krāsains 5-50% pārklājums - 0.56 EUR (piemēro PVN )
20. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem A3 Krāsains 50-100% pārklājums - 1.30 EUR (piemēro PVN )
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Alsviķu bibliotēkas nodaļa Strautiņos Zemenīte, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads Pašvaldības īpašums 1980

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

146

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

291

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

46

Pārējie:

245

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2906

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2720

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

186

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11636

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

772

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3307
Seriālizdevumi 8329
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 772

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 46

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

976

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1174

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

11496

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 312 388 10125
Seriālizdevumi 664 786 1357
Audiovizuālie resursi 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 59 34 1600

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 15
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 26 26