Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012767

Adrese:

Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63351127 @ 63351127
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Kuldīgas bibliotēkas katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ligita Stašaite

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0852

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

03.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

174-V

Akreditācijas datums:

16.05.2016

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:30 11:30
Otrdiena 11:30 12:30
Trešdiena 09:00 15:30
Ceturtdiena 09:00 15:30
Piektdiena 08:30 13:10
Papildu informācija:

Otrajā pusgadā (septembris-decembris) bibliotēka bija atvērta tikai 8 stundas nedēļā. Otrdiena-10:00-14:00 Trešdiena-13:20-14:10 Ceturtdiena-9:00-12:10

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru, internetu, projektoru
2 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
4 Izdevumu izsniegšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu izsniegšana, nodošanas termiņa pagarināšana, rezervēšana saņemšanai
5 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6 Jaunieguvumu apskats Skolas pedagogu apspriedē pie skolas vadības izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
7 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav skolas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu
8 Elektronisko ierīču izmantošana Projektora, DVD lasītāja un videomagnetafona izmantošana mācību filmu u.c. izglītojošu materiālu apskatei ; printera lietošana mācību darbam
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

8366

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

333

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

151

Pārējie:

182

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2758

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

627

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2131

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2019

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1308

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1981
Seriālizdevumi 31
Audiovizuālie resursi 3
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1981
Bērnu grāmatas 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

171

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12051

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 131 11511
Seriālizdevumi 40 364
Audiovizuālie resursi 108
Kartogrāfiskie materiāli 34
Nošizdevumi 6
Attēlizdevumi 2
Elektroniskie resursi 26
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 110 4447
Bērnu grāmatas 53 497

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1