Alsungas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000420

Adrese:

Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63351343 27852093 @ 63351343
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Alsungas novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000037869

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0460

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

241A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Aizputes apriņķa Alšvangas pagasta Alšvangas kultūras biedrība saņēmusi Kultūras fonda dāvāto bibliotēku

Darbība:

Publiskā bibliotēka, nodrošina brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida izglītībai, tiek piedāvāta saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja. Sociālās komunikācijas, integrācijas, kultūras, vietējo ziņu centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - www.letonika.lv ; www.news.lv
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru un bezvada interneta WiFi pieslēguma bezmaksas izmantošana. Dokumentu elektroniskā piegāde bibliotēkas lietotājiem, izmantojot bibliotēkas resursus
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatas vai citu izdevumu rezervēšana vai nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63351343 vai mobilo tālruni 27852093 ; e-pastu biblioteka@alsunga.lv
5. Elektroniskais kopkatalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku kopkatalogs http://kuldiga.biblioteka.lv/alise/, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskā katalogā un novadpētniecības datu bāzē
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsungas bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. Izstādes Dažādas tematiskās un autoru jubilejas grāmatu izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 lapa - melnbalta A4 lapa - krāsaina 0.07 EUR 0.17 EUR
2. Printēšana A4 lapa - melnbalta A4 lapa - krāsaina 0.17 EUR 0.17 EUR
3. Skenēšana A4 lapa 0.17 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

197

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

396

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

114

Pārējie:

282

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4545

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2977

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1568

Virtuālais apmeklējums:

83

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7655

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1094

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4394
Seriālizdevumi 2999
Elektroniskie resursi 262
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 767

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

939

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1758

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

12196

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10760 364 764 10360
Seriālizdevumi 2241 574 994 1821
Audiovizuālie resursi 7 1 8
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Nošizdevumi 4 4
Attēlizdevumi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7 2 5
Bērnu grāmatas 1494 129 80 1543

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

21

Tematiskie pasākumi:

18