Alsungas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000420

Adrese:

Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63351343 27852093 @ 63351343
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Alsungas novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000037869

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0460

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

241A

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Aizputes apriņķa Alšvangas pagasta Alšvangas kultūras biedrība saņēmusi Kultūras fonda dāvāto bibliotēku

Darbība:

Publiskā bibliotēka, nodrošina brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida izglītībai, tiek piedāvāta saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja. Sociālās komunikācijas, integrācijas, kultūras, vietējo ziņu centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - www.letonika.lv ; www.news.lv
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru un bezvada interneta WiFi pieslēguma bezmaksas izmantošana. Dokumentu elektroniskā piegāde bibliotēkas lietotājiem, izmantojot bibliotēkas resursus
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatas vai citu izdevumu rezervēšana vai nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63351343 vai mobilo tālruni 27852093 ; e-pastu biblioteka@alsunga.lv
5. Elektroniskais kopkatalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku kopkatalogs http://kuldiga.biblioteka.lv/alise/, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskā katalogā un novadpētniecības datu bāzē
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsungas bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
7. Izstādes Dažādas tematiskās un autoru jubilejas grāmatu izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 lapa - melnbalta A4 lapa - krāsaina 0.07 EUR 0.17 EUR
2. Printēšana A4 lapa - melnbalta A4 lapa - krāsaina 0.17 EUR 0.17 EUR
3. Skenēšana A4 lapa 0.17 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Pašvaldības īpašums 1923.
Teritorijas kopējā platība (m2):

197

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

197

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

425

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

129

Pārējie:

296

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4756

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3572

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1184

Virtuālais apmeklējums:

420

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7665

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1247

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4647
Seriālizdevumi 3017
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 970

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

884

Izslēgto dokumentu kopskaits:

41

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

13028

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 344 41 10656
Seriālizdevumi 537 2355
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 2 4
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5
Bērnu grāmatas 93 12 1635

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda