Alsungas novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000420

Adrese:

Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63351343 27852093 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Alsungas novada domes tīmekļa vietnē
Sociālie tīkli facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Vikmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0460

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

241B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.11.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1923. gada 29. oktobrī Aizputes apriņķa Alšvangas pagasta Alšvangas kultūras biedrība saņēma Kultūras fonda dāvāto bibliotēku.

Darbība:

Pašvaldības publiskā vietējas nozīmes bibliotēka, nodrošina brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu visa veida izglītībai, tiek piedāvāta saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja. Rosina bērnos un jauniešos interesi par grāmatu, palīdz attīstīt medijpratību un informācijpratību. Sociālās komunikācijas, integrācijas, kultūras, vietējo ziņu centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - www.letonika.lv ; www.news.lv
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
3. Datori un internets Datoru un bezvada interneta WiFi pieslēguma bezmaksas izmantošana. Dokumentu elektroniskā piegāde bibliotēkas lietotājiem, izmantojot bibliotēkas resursus.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatas vai citu izdevumu rezervēšana vai nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 63351343 vai mobilo tālruni 27852093 ; rakstot uz e-pastu biblioteka@alsunga.lv
5. Elektroniskais kopkatalogs Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu bibliotēku kopkatalogs http://kuldiga.biblioteka.lv/alise/, kas nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēku elektroniskā katalogā un novadpētniecības datu bāzē
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alsungas bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
7. Izstādes Dažādas tematiskās un autoru jubilejas grāmatu izstādes
8. Bibliotēkas organizētie pasākumi Tikšanās ar grāmatu autoriem, nodarbības bērniem, tematiskās pēcpusdienas.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana : Cena EUR (ar PVN)
1.1. A4 formāta 1 lapaspuse, Melnbalta 0.07 EUR
1.2. A4 formāta 1 lapa, Melnbalta (abas puses) 0.13 EUR
1.3. A4 formāta 1 lapaspuse, Krāsaina 0.12 EUR
1.4. A4 formāta 1 lapa, Krāsaina (abas puses) 0.24 EUR
1,5, A3 formāta 1 lapaspuse, Melnbalta 0.08 EUR
2. Printēšana :
2.1. A4 formāts, 1 lapa, Melnbalta 0.07 EUR
2.2. Printēšana - A4 formāts, 1 lapa, Krāsaina 0.12 EUR
3. Skenēšana A4 formāta 1 lapa - 0.17 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Raiņa iela 2, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Pašvaldības īpašums 1923.
Teritorijas kopējā platība (m2):

197

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

197

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

363

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

129

Pārējie:

234

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5149

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3528

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1621

Virtuālais apmeklējums:

147

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8901

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1479

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5171
Seriālizdevumi 3730
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1101

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

932

Izslēgto dokumentu kopskaits:

811

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

13138

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 355 811 10207
Seriālizdevumi 576 2913
Audiovizuālie resursi 7
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 1 5
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5
Bērnu grāmatas 95 1665

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 4 4