Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000363

Adrese:

Labieši, Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV-5218

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65229641 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Aknīstes novada pašvaldības mājaslapa
Citas iestādes vietne Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli facebook.com
Sociālie tīkli draugiem.lv
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inita Lejiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026441

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1568

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

101B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1947.gada 29.jūlijā.

Darbība:

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 14:30
Papildu informācija:

Pusdienlaiks 12:00 - 12:30 Brīvdiena: sestdiena, svētdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā
3. Bibliotēkas abonētās datu bāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu datu bāze)
4. Interneta izmantošana
5. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana
6. Novadpētniecības materiālu izmantošana
7. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi
8. Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai pilsētas bibliotēkām
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

174

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

140

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2817

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2621

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

196

Virtuālais apmeklējums:

63

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6338

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

277

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2069
Seriālizdevumi 4251
Pārējie dokumenti 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 218

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 101
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 60
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

756

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1023

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6744

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 424 480 5496
Seriālizdevumi 332 543 1238
Audiovizuālie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 45 35 919

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1