Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000363

Adrese:

Labieši, Gārsene, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV-5218

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65229641 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inita Lejiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026441

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1568

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

17.08.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

101B

Akreditācijas datums:

08.11.2018

Akreditācijas termiņš:

08.11.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1947. gada 29.jūlijā.

Darbība:

Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka ir Aknīstes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kuras darbība vērsta uz nepārtrauktu plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt iespieddarbu un visa veida dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, lai nodrošinātu esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 14:30
Papildu informācija:

Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrēšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par fondiem un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā
3. Bibliotēkas abonētās datu bāzes (Letonika, Lursoft laikrakstu datu bāze)
4. Interneta izmantošana
5. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana
6. Novadpētniecības materiālu izmantošana
7. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi
8. Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai pilsētas bibliotēkām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Materiālu izdruka 1lpp. melnbalta, teksts, viena puse 0.07
2. Materiālu izdruka 1lpp. melnbalta, teksts, abas puses 0.14
3. Materiālu izdruka 1lpp. melnbalts teksts un attēls 0.14
4. Materiālu izdruka, kopēšana 1lpp. krāsains teksts 0.21
5. Krāsaina attēla izdruka 1lpp. 1/4 no A4 formāta lapas 0.28
6. Krāsaina attēla izdruka 1lpp. 1/2 no A4 formāta lapas 0.57
7. Krāsaina attēla izdruka 1lpp. 3/4 no A4 formāta lapas 0.85
8. Krāsaina attēla izdruka 1lpp. 1 A4 formāta lapa 1.14
9. Materiālu kopēšana 1lpp. A4 formāta lapas viena puse 0.07
10. Materiālu kopēšana 1lpp. A4 formāta lapas abas puses 0.11
11. Materiālu kopēšana 1lpp. A3 formāta lapas viena puse 0.14
12. Materiālu kopēšana 1lpp. A3 formāta lapas abas puses 0.26
13. Mācību materiālu kopēšana 1lpp. A4 formāta lapas viena puse 0.04
14. Mācību materiālu kopēšana 1lpp. A4 formāta lapas abas puses 0.07
15. Mācību materiālu kopēšana 1lpp. A3 formāta lapas viena puse 0.08
16. Mācību materiālu kopēšana 1lpp. A3 formāta lapas abas puses 0.14
17. Skenēšana 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1860

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gārsenes pils "Labieši", Gārsenes pagasts, Aknīstes novads Pašvaldības īpašums 1860

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

96

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

193

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

160

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3349

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3191

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

158

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6555

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

112

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1773
Seriālizdevumi 4782
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 72

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 93
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 70
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

843

Izslēgto dokumentu kopskaits:

794

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7025

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 244 228 5298
Seriālizdevumi 598 566 1710
Audiovizuālie resursi 1 11
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 64 29 895

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1